woensdag 31 december 2014

My favorites from 2014!!

 
ENG: It's the last day of the year, so time to highlight some things from 2014, don't you think? (This looks like a big post, but as usual I made the Blogpost in two languages.)
NL: Het is de laatste dag van het jaar, dus tijd om terug te blikken op enkele momenten van 2014, vind je niet? (Dit lijkt een grote Blogpost, maar zoals gewoonlijk heb ik hem in twee talen geschreven.)

 1. My favorite card and Layout: The first picture shows my favorite cards, these cards where the beginnings of my card love. I had made cards before, but never used stamps on it. The second pictures show you my favorite layout. I really loved that funny moment on the picture & I hope to make more layouts soon, because I did forget about it a little bit. //// NL: 1. Mijn favoriete kaart en Lay-out: De eerste foto toont mijn favoriete kaarten, deze kaarten waren het begin van mijn kaartliefde. Ik had al wel eerder kaarten gemaakt, maar nooit gebruikt stempels erop. De tweede foto toont je mijn favoriete layout. Ik hield echt van het grappig moment op de foto en ik hoop om in de toekomst terug meer lay-outs te maken, want dat ben ik beetje vergeten.

2. Favorite trend: Distress inks & sequins!! I like distress ink on layouts for stamping, and distressing the edges of your layers. For card making, I like how it is used to make backgrounds. So I really want to use and buy more of them :). & I've always enjoyed my sequins; it's perfect to finish a project. //// NL: 2. Favoriete trenddistress inkten & pailletten!! Ik hou van distress inkt om op layouts te stempelen, en de randen papier te kleuren. Als het gaat over kaarten maken, vind ik het leuk hoe het wordt gebruikt om achtergronden te maken. Ik wil er heel graag meer gebruik van maken en meer van hen kopen :). & Ik heb altijd genoten van mijn pailletten; het is perfect om een project af te maken.

 3. Favorite purchase/gift: Circle Dies from My Favorite Things, Nested metal die set form project life, Some Odd Girl stamps, How's the weather from My Style Stamps. Oh Darling from Crate Paper and the embellishments from Everyday Moments from Elle Studio //// NL: 3. Favoriete aankoop / kadootje: bekijk de Englstalige vraag 3.

 4.  Favorite storage: my little sorting drawers. This will come on a "Storage Wednesday" post in the future //// NL: 4. Favoriete opslagobject: mijn kleine sorteerkast. Deze zal in de toekomst op een "Storage Wednesday" post komen.

5. Favorite crafty remembrance: YOU!!! I love how I grew in to the Blogger- and YouTube community. I like how you get to know each other a little bit. Each day I have the opportunity to meet new creative people, I think that's wonderful!! //// NL: 5. Favoriete creatieve herinnering: Jullie!!! Ik hou er van hoe ik ben gegroeid in de Blogger- en YouTube-gemeenschap. Het is leuk om elkaar een beetje te leren kennen. Elke dag heb ik de mogelijkheid om nieuwe creatieve mensen te ontmoeten, dat vind ik heerlijk !!

6. Wish list: I want to use more of the things that I have. So if I would buy something, it would be things that I can use more than once. //// NL: 6. verlanglijst: Ik wil meer gebruik maken van de dingen die ik heb. Dus als ik iets zou  kopen, zijn het dingen die ik meer dan één keer kan gebruiken.
1. Favorite picture: I have not 'just' chosen a photo of a friend (Renske) and myself. Since I was in university, I have again some difficulties with myself; the fact that I have dyslexia. I feel that I have to fight a lot to get there; sometimes it feels unfair. In my first year at the university did a lot for school and I distanced myself  a bit from my friends. The last months of school I was therefore very emotional. I've learned to take less on myself and to see my friends more. For me that's really important to be self-worth and feel happy. Friends are important! //// NL: 1. Favoriete foto: Ik heb niet zomaar gekozen voor een foto van een vriendin (Renske) en mezelf. Sinds ik op de universiteit zit heb ik terug moeilijkheden met mezelf, door het feit dat ik dyslexie heb. Ik heb het gevoel dat ik heel wat moet knokken om er te geraken; soms voelt het oneerlijk. In mijn eerste jaar op de academie had ik het echt super moeilijk, deed ik veel voor school en sloot ik mezelf een beetje af van mijn vrienden. De laatste schoolmaanden was ik door de workload heel emotioneel. Ik heb geleerd om minder op mezelf te nemen en meer af te spreken met mijn vrienden. Voor mij is dat echt belangrijk voor men zelfwaarde en geluksgevoel. Vrienden zijn belangrijk!

2. Favorite moment: Of course the time with the Dolphins. When I went traveling to Egypt we could spot dolphins next to our boat and we were so lucky to see a large group faraway below ourselves while snorkeling later that day. A great feeling as dolphinlover. //// NL: 2. Favorite moment: Natuurlijk moest het moment met de dolfijnen hier staan. Toen ik op reis ging naar Egypte konden we dolfijnen naast de boot spotten en we hadden zoveel geluk om een grote groep ver onder ons even later te zien tijdens het snorkelen. Een geweldig gevoel als dolfijnenliefhebster.

3. Favorite purchase: earrings Fine Leaves from Veritas, a necklace from Forever 21 and a super nice white sweater with a delicate floral motif that I do not remember where I bought them. //// NL: 3. Favoriete aankoop: bekijk de Englstalige vraag 3.

4. Future plans: I hope to do more sports, move to somewhere else with my boyfriend and we need to check our monthly budget for food and things we need daily //// NL: 4. Toekomstige plannen: Ik hoop om meer te sporten, ergens anders te gaan wonen met mijn vriend en we moeten ons maandelijkse budget voor het eten en dingen die we dagelijks nodig hebben meer controleren.

See you next year.
Tot volgend jaar.
HAVE A HAPPY NEW YEAR!! - VEEL GELUK IN HET NIEUWE JAAR!!

5 opmerkingen:

 1. Love the little hearts on your ink pads Ellen, and your scrapbook page layout is fantastic!! Happy New Year!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Die dolfijnen! SUPER. Ik wil ook zo graag eens dolfijnen spotten in het wild! Wa een droom!!! :)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. These are lovely :) great collection n variety of projects

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De beste wensen voor het nieuwe jaar, Ellen. Dat het maar een mooi en creatief jaar mag worden!

  BeantwoordenVerwijderen