zaterdag 25 juni 2016

DIY Mini Menu Board

Hello crafty friends! Today is my turn to bring you another project made with the Els Brigé stamps. For this post I got something different than a card; I made a mini menu board.            * Hallo creatievelingen! Vandaag is het mijn beurt om jullie een ander project te tonen gemaakt met de Els Brigé stempels. Voor deze post maakte ik iets anders dan een kaartje; ik maakte een mini menu bord.


To make this menu board I used a square card. First I decorated the front with one of the bunnies ("Knuffelkonijn" stamp set). I think it's so funny to give the rabbit some additional attributes from other stamp sets hihi.... For the title of my card I used several dies to spell the word menu and the beautiful stamp 'This Week' (= in Dutch 'Deze Week', from the "Vandaag"stamp set). The word 'van' (=from in Dutch) I also used one Els stamps (stamped out with the phrase one of the "’t Is je verjaardag" stamp set). All of this I glued on a homemade background made with distress ink.                 * Om dit menubord te maken gebruikte ik een vierkant kaartje. Allereerst decoreerde ik de buiten kant met een van de konijntjes ("Knuffelkonijn" stempelset). Ik vond het zo leuk om het konijn wat extra attributen te geven van enkele andere stempel sets hihi.... Voor de tittel van mijn kaart gebruikte ik enkele snijmallen om het woord menu te spellen en de mooie stempel 'Deze Week' ("Vandaag" stempel set).  Voor het woord van gebruikte ik eveneens één van Els haar stempels (gestempelt met de zin 'maak er een fijne dag van' van de "’t Is je verjaardag" stempel set). Dit plakte ik vervolgens allemaal op een zelfgemaakte achtergrondje van distress inkt.

On the inside I used line pattern paper and stamped every day of the week ("Vandaag" stamp set). The fonts of these stamps are really beautiful, I find them very cute. I also used another rabbit ("Knuffelkonijn" stamp set) with extra kitchen equipment. Then the whole card was plasticized and I stuck magnetic tape on the back of my card (so it can hang on my refrigerator). With a marker designed to write on white boards I can write down every weekly menu on this menu board.                * Voor de binnenkant gebruikte ik lijnjes patronen papier en stempelde elke dag van de week ("Vandaag" stempel set). De fonts van els haar stempels zijn echt prachtig ik vind ze echt super leuk. Verder gebruikte ik opnieuw een konijn ("Knuffelkonijn" stempelset) met extra keuken materiaal. Vervolgens plastificeerde ik dit hele kaartje en kleefde ik magnetische tape op de achterkant van mijn kaart (zo kan het op mijn ijskast hangen). Met een stift gemaakt om op zo'n wit bord te schrijven kan ik nu elke keer de weekmenu neerschrijven.

If you want to make a mini menu board, let us certainly see it!! I'm very curious what yours will look like.          * Als je zelf een mini-menu bord wil maken, laat het ons dan zeker zien!! Ik ben super benieuwd hoe de jouwe er zal uitzien.
https://www.elsbrige.com/shop/t-is-je-verjaardag/ https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-stempelset/ https://www.elsbrige.com/shop/vandaag-stempelset/

3 opmerkingen: