vrijdag 3 maart 2017

Sweet Little Messages

Hi! I'm back with a new post. A little more than a week ago it was my birthday and I got some great new stuff including an envelope die as well as the "Jij en Ik" stamp set. This stamp set from Els Brigé had been on my wish list for a long time, so of course I had to make something with it for this post.               * Hoi! Ik ben er weer met een nieuwe post. Een dikke week geleden was het mijn verjaardag en kreeg ik enkele leuke nieuwe spulletjes waaronder een enveloppe stans, maar ook de "Jij en ik" stempel set. Die stempel set van Els Brigé stond al lang op mijn verlanglijstje, dus natuurlijk moest ik daar iets mee maken voor deze post.

 
First of all, I decorated the envelope with distress ink with the help of a stencil. Then I accommodated the cards with a nice message (with the "Hallo" stamp set) to give some curiosity.               * Allereerst decoreerde ik de enveloppe met distress inkt aan de hand van een sjabloon. Vervolgens verzorgde ik de kaartjes met een leuke boodschap (met de "Hallo" stempel set) die nieuwsgierigheid aanwakkert.

 

Then I stamped the bigger words "jij" and "ik" (= you and I from the "jij en ik" stamp set) on the inner side in black ink. The words look a little special, because I did go over it with a glitter pen. With blue and white embossing powder I stamped the rest of the sentences. The cats with their attributes completed the inside.
Aren't these cute?               * Daarna stempelde ik de grotere woorden "jij" en "ik" (van de "Jij en ik" stempel set)aan de binnen kant met zwarte inkt. Deze woorden zien er een beetje speciaal uit omder ik erover ging met een glitter stift. Met blauwe en witte embossing poeder stempelde ik rest van de zinnetjes. De poezen met hun attributen vervolledigde de binnenkant. Zijn ze niet schattig?

See you later alligator (hihi)!                * Tot de volgende!

https://www.elsbrige.com/shop/hallo-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/jij-en-ik-stempelset/?v=d3dcf429c679

4 opmerkingen: