zondag 14 mei 2017

Mother's Day Card

Hello, it's mother's day in Belgium, so I'll show you a card made with Els Brigé stamps. Today I focus on a mother's day card because it's almost that far.               * Hallo, het is alweer moederdag in België en dus tijd dat ik jullie een kaartje toon gemaakt met Els Brigé stempels. Vandaag focus ik mij op een moederdagskaartje, want het is bijna zo ver.


First of all, I show the card. Immediately I knew I wanted to use purple for my word "moeder" (= mother in Dutch). For the background I used a hearts stencil, brown ink and brown paper. Then I cut some circular papers with a die one out white and one out darker purple. On the purple piece I stamped the "de beste van ... de wereld" (= the best from the world) with white embossing powder. Then I stamped and cut out the word "moeder".               * Allereerst toon ik het kaartje. Meteen wist ik dat ik paars wilde gebruikte voor mijn woord moeder. De achtergrond maakte ik met een hartjes sjabloon, bruine inkt op bruin papier. Vervolgens sneed ik enkele cirkelvormige papiertjes uit met een stans eentje in wit en eentje in donkerder paars. Op het paarse stuk stempelde ik de "de beste ... van de wereld" met wit embossing poeder. Vervolgens stempelde en sneed ik het woord "moeder" uit.


The brown, white and purple is such a beautiful color combination! Something I definitely need to do more. I also finished the card with some sequins.               * Het bruin, wit en  paars is zo'n mooie kleurencombinatie! Iets wat ik zeker nog eens moet toepassen. Verder maakte ik het kaartje af met enkele sequins.


With all those hearts on the front of the card, of course, the message "jij laat het hartjes regenen" (= you let it raining hearts) is perfect for the inside of the card!                * Met al die hartjes op de voorkant van de kaart is natuurlijk de boodschap "jij laat het hartjes regenen" binnenin in het kaartje perfect!


Nowadays, I think it is also very nice to make a matching envelope. Of course I used the same stencil and another mother's day stamp. I also stamped a few phrases on the front and back from the "Hello" stamp set.               * Tegenwoordig vind ik het ook super fijn om een bijpassende enveloppe te maken. Natuurlijk gebruikte ik dezelfde sjabloon en een andere moederdag stempel en snijmall.  Zowel aan de voorkant en achterkant stempelde ik nog enkele zinnetjes van de "Hallo" stempel set.


So that was my post, hopefully you enjoyed it.               * Ziezo dat was mijn post, hopelijk heb je er van genoten.

https://www.elsbrige.com/shop/mama-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/mama-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hallo-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/jij-en-ik-stempelset/?v=d3dcf429c679
http://blog.cardsandscrap.nl/2017/05/het-is-alweer-mei-en-dat-betekent-dat.html

1 opmerking: