maandag 23 oktober 2017

3 New Year Cards

Hi everyone, I'm with an in-depth look at the "Een Nieuw Jaar" stamp and dies set from Els Brigé. Today, I show three cards where I look at another part of these sets.                * Hallo iedereen, ik ben hier met een diepgaandere blik op de “Een Nieuw Jaar” stempel en snijmal set . Vandaag toon ik drie kaarten waarbij ik een ander onderdeel van deze sets bekijk Els Brigé.

As you probably already saw, you have a small die set that you can buy separately or together with the stamps. The pinecone die I personally think is very useful, than you do not have to cut the shape yourself. However, there are also two  dies for text. With those dies you can put the text on your card more showing off. Below you can see how I used the dies.               * Zoals jullie waarschijnlijk al zagen, heb je een kleine snijmal set die je apart of tezamen kan kopen bij de stempels. De snijmallen vind ik persoonlijk erg handig voor de dennenappel zo hoef je hem zelf niet te knippen. Toch zijn er ook twee stansen voor tekst. Met die snijmallen kan je de tekst er laten uitspringen op je kaart. Hieronder kan je zien hoe ik de snijmallen gebruikte.By using the dies, the text does not disappearon this card. If I didn’t used it, the focus would be more on the pinecone.                * Door het gebruik van de snijmal vergaat de tekst niet op deze kaart. Moest ik deze niet hebben gebruikt zou de focus nog meer op de dennenappel liggen.With the second card I want to go deeper onto the pinecone stamp with the three layers. After testing different colours, the original colours are the most beautiful in my opinion. The important thing was the last colour. I had the best results when I had the biggest contrast on the last layer. Here are the colours I used with Memento Ink:                Met tweede kaart wil ik even dieper in gaan op de dennenappel stempel met de drie laagjes. Na het uittesten van verschillende kleuren, vond ik de originele kleuren het mooist. Het belangrijkste vond ik de laatste kleur. Het beste resultaat kreeg is als ik voor de laatste laag grootste contrast had met de rest. Hier zien jullie de kleuren die ik gebruikte met Memento Inkt:
Layer 1/Laag 1: Desert Sand
Layer 2/Laag 2: Rich Cocoa
Layer 3/Laag 3: Tuxedo BlackIt's so nice to make a whole background with the pinecones. Some of them I did stick to foam so that they are a little higher. This will make give the card more dimension.                Het is zo leuk om een hele achtergrond te maken met de dennenappels.  Sommige kleefde ik op foam zodat deze wat hoger komen te staan. Dit zorg ervoor dat je wat meer dementie krijgt.


I am also a huge fan of Els her fond in the stamp sets. Again on this set, she totally surprised me. It is also nice that you can combine the texts; I did this on this third and last card.                * Ik ben ook enorm fan van Els haar geschrift in de stempel sets. Ook op deze set heeft ze mij weer helemaal verwonderd.  Het is ook fijn dat je de tekstjes kan combineren; dat deed ik dan ook op deze derde en laatste kaart.

By making my text lager, the message suddenly becomes more important. Sending nice messages, is that what’s Christmas about?                * Door een groter geheel te maken van mijn tekst, word de boodschap plots iets belangrijker. Een fijne boodschap brengen, daar gaat het toch om bij kerst niet?


Hopefully I could inspire you! See you next time.                * Hopelijk kon ik jullie inspireren! Tot de volgende.
https://www.elsbrige.com/shop/nieuw-jaar-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/nieuw-jaar-stempelset/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: