vrijdag 26 januari 2018

Interactive Friday: Shaker Tags 

Happy Friday, I'm here with a super fun post and new feature for the Newton's Nook Design blog. As you know me I really love interactive projects, so I thought it was fun to start a free series with all kind of interactive paper projects and how to make them. Each Friday the week after the NND release you can expect such post. In this blogpost I will show you my first project...                * Fijne vrijdag, ik ben hier met een super leuke post en nieuwe functie voor het Newton's Nook Design blog. Zoals misschien wel weet, hou ik enorm van interactieve projecten, dus ik vond het leuk om een ​​gratis serie te starten met allerlei interactieve papieren projectjes en hoe je ze kan maken. Elke vrijdag in de week na de NND-release mag je zo'n post verwachten. In deze blogpost laat ik je mijn eerste project zien...


As you can see the first project that I like to share for this series are shaker tags. I don't take out y fuse tool a lot of the times, so it's fun to take it out again and do something with it. Below I will explain how you can simply make these tags.                * Zoals je ziet, zijn de eerste projecten dat ik deel voor deze serie shaker-tags. Ik haal de fuse-tool niet vaak boven, dus het is leuk om het weer tevoorschijn te halen en er iets mee te doen. Hieronder zal ik uitleggen hoe je eenvoudig deze tags kunt maken.


1. Tape the inside of the die on a transparency (don't cut it out with your die cutting machine, the die is just a guide).                * 1. Plak de binnenkant van de snijmall op een transparantje (snijd de mal niet uit met uw stansmachine, de snijmallen zijn slechts een richtlijn).

2. Use your dies as guide and go around the outside of the die with your fuse tool. Don't completely go around your die; Keep a small part open.                * 2. Gebruik je snijmall als gids en ga met je fusetool rond de buitenkant van de snijmall. Ga niet helemaal om je snijmall heen; houd een klein deel open. 3. Put some sequins in the opening of your tag shape; this ensures the magic completely.
            * 3. Plaats wat pailletten in de opening van je label-vorm; dit zorgt helemaal voor de magie.

4. Finish fusing and cut out the tag with a scissors. After the hard work is done, you can decorate it as much as you want.                * 4. Finish fusing en knip het label uit met een schaar. Nadat het harde werk is gedaan, kun je het zo veel decoreren als je wilt.


I really hope you like this idea and try it out yourself. It's easy and super fun to make!                * Ik hoop echt dat je dit idee leuk vindt en het zelf eens uitprobeert. Het is gemakkelijk en super leuk om te maken!
 

http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fancy-edges-tag-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sending-hugs/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sending-hugs-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/love-chocolate/ http://www.newtonsnookdesigns.com/love-chocolate-die-set/

3 opmerkingen: