vrijdag 16 november 2018

Happy Flower Card

Hello creative people. Today we look at the ranunculus (= ranunculus) from Els Brigé a bit closer. To be honest this is my favorite stamp set of the entire collection and I do not lie about it! Secretly I hope Els makes a flower set that can be used with this.                  * Hallo creatievelingen. Vandaag bekijken we de ranonkel set van Els Brigé eens van dichterbij. Om eerlijk te zijn is dit mijn favoriete stempel set van de hele collectie en ik lieg er niet om! Stiekem hoop ik dat Els nog eens een bloemetjes set maakt dat deze kan worden geholpen deze.


For the card I used the two flowers with the stems. The color combination on the card is green and orange. The background is made with orange paper and a word template. I also cut the paper shorter with a scalloped edge. I cut one flower stem with the same dies, so it fitted perfectly on the edge.                * Voor de kaart heb ik de twee bloemen met de stelen gebruikt. De kleurencombinatie op de kaart is groen en oranje. De achtergrond is gemaakt met oranje papier en een woordsjabloon. Ik heb het papier ook korter gesneden met een geschulpte rand. Ik heb een bloemstengel gesneden met dezelfde mallen zodat deze perfect op de rand past.


The birthday wish was made with gold embossing powder and as a last step I used diamonds to finish the card.                * De verjaardagswens was gemaakt met gouden embossingpoeder en als laatste stap gebruikte ik diamanten om de kaart af te werken.


This blogpost was without a tutorial, because I'm still in America, but I promise next time will be something fun again. See you then!                * Deze blogpost was zonder tutorial, omdat ik nog steeds in Amerika ben, maar ik beloof dat de volgende keer weer iets leuks zal zijn. Zie je dan!

https://www.elsbrige.com/shop/t-is-verjaardag-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/t-is-je-verjaardag/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/t-is-je-verjaardag/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/ranonkel-stempelset/?v=d3dcf429c679

2 opmerkingen: