vrijdag 11 januari 2019

DIY Wedding Decor: Name Letters

Hello everyone! As you will have noticed, the wedding really comes closer. Of course I intend to make a few items for our wedding. A pol on Instagram showed that most of you also like to see wedding decorations. Today I want to show a first piece!              * Hallo iedereen! Zoals jullie wel al zullen opgemekt hebt, komt de trouw echt wel dichter bij. Natuurlijk ben ik van plan om voor onze trouw heel wat zelf te maken. Uit een pol op Instagram bleek dat de meeste onder jullie ook graag enkele trouw decoraties zien. Vandaag wil ik hiervan een eerste stuk tonen.


Around October I bought some large and small flower dies and I wanted to make felt flowers for different decarative items for the wedding. It seems weird, but it was a real quest to find beautiful green, blue and white felt. I had to accept the limited choice, but I think the colors are okay now.              * Rond oktober kocht ik enkele grote en kleine bloemsnijmallen en besloot ik dat ik vilten bloemen wilde maken voor decaratieve items voor de trouwdag. Het lijkt raar, maar het was een heuse zoektocht om wat mooie groen, blauw en witte vilt te vinden. Ik moest mij wel een beetje neerleggen bij de beperkte mogelijkheiden, maar vind de kleuren best oke nu.


When I had made all the flowers (perfectly achievable with a cheap glue gun) I found something missing. That's why I gave a few flowers a pearl and a diamond as the middle point. Outside of all my expectations I suddenly found it a lot more beautiful. That's why I really want to encourage you to try it, if you want to make felt flowers yourself             * Toen ik alle bloemen had gemaakt waren (perfect doenbaar met een goedkoop lijmpistool) vond ik iets ontbreken. Daarom gaf ik enkele een parel en een diamantje als middenpunt. Buiten al mijn verwachtingen vond ik plots zoveel mooier. Daarom wil ik jullie echt aanmoedigen om het een keertje te proberen als je zelf ook vilten bloemen wil maken.

  
As you can see I made a flower group on every letter. I placed them so, that if the letters stand, the flowers show themselves on a diagonal line. Personally, I think that is prettier!               * Zoals je kan zien maakte ik op elke letter een bloemen-groepje. Ik probeerde ze zo te plaatsen zodat als de letters recht staan, de bloemen in een diagonale lijn getoond worden. Persoonlijk vind ik dat leuker ogen.


In the end it is the intention that they will be displayed as below. They will be put in a wooden box that we fill with straw. The photo is not at its best, but hopefully you can form an idea of it.                * Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze zoals hieronder ongeveer zullen opgesteld staan in een kist die we met stro vullen. De foto is niet op zijn best, maar hopelijk kunnen jullie een idee vormen.


Have a nice Friday and see you soon!.                * Nog een fijne vrijdag en tot snel!

https://www.mftstamps.com/die-namics/flowers-leaves/die-namics-mini-rolled-roses-6127 https://www.mftstamps.com/die-namics/flowers-leaves/die-namics-loopy-bloom https://whimsystamps.com/collections/flower-dies/products/leaf-foliage-1-die-set https://whimsystamps.com/collections/flower-dies/products/peony-flower-die https://www.ava.be/nl/product/detail/papiermache-10-5x3x15cm/729987 https://www.ava.be/nl/letter-papiermache-d-10-5x3x15cm-00510572?colour=81428 https://www.ava.be/nl/letter-papiermache-e-10-5x3x15cm-00510329?colour=81428

2 opmerkingen: