maandag 7 januari 2019

Flowers For Courage

Hello stampers, I hope you all had great winter holidays! I also want to wish all of you a fabulous 2019. Let hope we can craft a lot this year.              * Hallo stempelaars, hopelijk hadden jullie allemaal fijne winter feesten. Graag wens ik jullie ook allemaal een spetterend 2019. Dat we nog veel Mogen knutselen.
 
So long ago I showed a birthday card (find here the original post) with the Ranonkel set from Els Brigé . Today I would like to focus on how I colored the flower.             * Nog niet zo lang geleden liet ik een verjaardagskaart zien (hier vind je de originele post) met de Ranonkel-set van Els Brigé . Vandaag zou ik me willen concentreren op hoe ik de bloem heb ingekleurd.


As you can see on my card above the flower is colored with Zig Water Colour markers. As the name indicates these are that watercolor markers with a brush tip. I like these markers because they give you more control when you water color.            Zoals je op mijn kaart hierboven kunt zien, is de bloem gekleurd met Zig Water Colour markers. Zoals de naam aangeeft, zijn dit aquarelstiften met een penseelpunten. Ik vind deze stiften heel leuk omdat ze je meer controle geven als je waterverft.
 
Below you can read step by step how I colored these images:             * Hieronder kun je stap voor stap lezen hoe ik deze illustraties inkleurde:

 
1. First I add the darkest color in the corners of all the flower leaves with “no. 095 Dark Grey”.             * 1. Eerst kleiurde ik de donkerste kleur in de hoeken van alle bloemblaadjes "no. 095 Dark Grey"

2. After I colored a few leaves with the darkest color I go slightly over and color further with a little lighter color “no. 093 Green Grey”.             * 2. Nadat ik een paar blaadjes gekleurd heb met de donkerste kleur ga ik een beetje erover met en kleur ik verder met een lichtere kleur “no. 093 Green Grey”.

3. As last I go over the flowerleaves with “no 91. Light Grey”, but I still I leave a little white space so I can go over the colors with a water brush. The water gives more of a watercolor look.             * 3. Allerlaatst ga ik over de bloemblaadjes met “no 91. Light Grey”, maar ik laat nog steeds een beetje wit ruimte zodat ik met een waterpenseelerover kan gaan. Het water geeft een net iets meer een aquarel look. 


I followed the same method for coloring the leaves from the flower, only used other colors (“no. 043 Olive Green” and “no 046 Mid Green”). Eventually you can see the end-result below.              * Ik volgde dezelfde methode om de bladeren van de bloem in te kleuren, gebruikte alleen andere kleuren (“nr. 043 Olive Green” en “no 046 Mid Green”). Uiteindelijk zie je hier het eindresultaat


The layout of the card was based on an older card that I already showed here (you can read this blog post again by clicking here). I hardly changed anything about the card itself.             * De layout van het kaartje was gebaseerd op een ouder kaartje dat ik hier al toonde (Je kan de blogpost nog eens lezen door hier te klikken). Ik wijzigde nauwelijks iets aan het kaartje zelf.
 


I hope you enjoyed this blogpost. Thank you so much for stopping by!             * Ik hoop dat je genood van deze blog post. Heel erg bedankt om hier even langst te komen!
 https://www.elsbrige.com/shop/t-is-je-verjaardag/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/ranonkel-stempelset/?v=d3dcf429c679  https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-stempelset/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: