vrijdag 1 maart 2019

Yes, We Get Married!

Hello! Today is a special blog post for a few reasons. As most of you know I was in the Els Brigé Design team from the start of this team, but unfortunately this will be my last blog post as a member of the design team. Because I loved this team so much, I want to finish with something else that is close to my heart.                 * Hallo! Vandaag is een bijzondere blogpost op verschillende vlakken. Zoals de meesten onder jullie weten was ik in het Els Brigé Design team vanaf de start van dit team, maar helaas zal dit voorlopig mijn laatste blog post zijn als lid van het design team. Omdat ik zoveel van dit team hield wil ik wel afsluiten met iets anders dat nauw aan mijn hart ligt.

What you see here is a card that I made for my fiancé. We marry very soon and I really wanted to give him something meaningful before he sees me completely dressed up. It’s a card to reassure him and to tell something sweet.                 * Wat jullie zien is namelijk een kaartje dat ik gemaakt heb voor mijn verloofde. Wij trouwen heel binnenkort en ik vond het leuk om hem iets betekenisvol te geven vóór dat hij me helemaal opgemaakt ziet. Het dient ervoor om hem even gerust te stellen en iets liefs te vertellen.


For this I bought paper with matching envelope that has a pearl blue color / appearance. For the project I went looking in different sets that fit together. In this post I want to show that you can be quite creative if you use different sets of Els Brigé Design.                 * Hiervoor kocht ik papier en een passende enveloppe hebben een parelblauwe kleur/schijn. Voor het projectje ging ik op zoek in verschillende sets die bij elkaar passen. In deze post wil ik dan ook tonen dat je best wel creatief kan zijn als je verschillende sets gebruikt van Els Brigé Design.


First of all, I stamped the front of the envelope with silver embossing powder with the words "JA’ (=’Yes’) and ‘We Trouwen (="We Marry") from the “Meneer en Mevrouw” stamp set. On the inside of the envelope I stamped ‘Succes voor strakjes’ (= ‘succes for later’) from the "Pink Ribbon" stamp set. I find it super nice that this stamp suddenly gives a very different feeling than what it is meant to be. Searching from time to time in stamp sets where you don’t think you can find anything can turn out unexpectetly perfect!                 * Allereerst stempelde de voorkant van de enveloppe met zilveren embossingpoeder de woorden ‘Ja’ en ‘Wij Trouwen’ van de “Meneer en Mevrouw” stempelset. Aan de binnenkant van de enveloppe stempelde ik “Succes voor strakjes” van de “Pink Ribbon” stempel set. Ik vind het super fijn dat deze stempel plots een heel ander gevoel geeft dan waar die het meest voor bedoeld is. Dus af en toe zoeken in stempels sets waar je denkt niets in te vinden kan onverwacht leuk uitdraaien!


Then I searched for a nice sketch that I could use to create the card. When I cut out all my desired shapes, I stamped the rest of the texts. I knew that I wanted to stamp the word ‘huwelijk’ (= ‘Marriage’ from the "Mr. and Mrs." stamp set) in my heart with white embossing powder. The word Marriage on own I found a bit empty. The word ‘dat’ (= ‘That) from a sentence from the "Bedankt" set fits perfec. Carefully cut your stamps in two or cover them with Post It Notes is also very useful if you combine text; That is also what I did here with that word ‘dat'. Lastly, I found a very encouraging text ('#Helemaalklaarvoor’ = ready for it from the “Hier & nu” stamp set) that did fit perfectly to complement the card.                 * Vervolgens zocht ik een leuke schets die ik kon gebruiken om de kaart vorm te geven. Toen ik al mijn gewenste vormpjes uitsneed stempelde ik de rest van de teksten. Ik wist dat ik het woord Huwelijk (van de “Meneer en Mevrouw” stempelset) in mijn hartje wilde stempelen met wit embossing poeder. Het woord ‘Huwelijk’ op zichzelf vond ik iets ontbreken. Het woord ‘Dat’ van een zinnetje vanuit de “Bedankt” set paste als gegoten. Je stempels voorzichtig in twee knippen of afdekken met Post It Notes is ook heel handig als je tekst combineerd; Ook dat deed ik hier met die ‘dat’. Als laatst vond ik een super bemoedigend tekst (‘#helemaalkaarvoor’ van de “Hier & nu” stempelset) die prima paste om het kaartje aan te vullen.


Using stamps together in this way becomes a fun grammatical game. Hopefully you enjoyed my last blog post. I already had a lot of pleasure to make you part of something more personal in my life. Hopefully I will se you soon; I will definitely keep inspecting the Els Brigé blog!                 * Stempels samen gebruiken word op die manier een leuk grammaticaal spelletje. Hopelijk genoten jullie van mijn laatste blog berichtje. Ik had alvast veel plezier om jullie een beetje deel te laten uitmaken van iets persoonlijker in mijn leven. Hopelijk tot nog eens, ik zal de Els Brigé blog zeker blijven inspecteren!

https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/mijnheer-mevrouw-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hier-nu-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-stempelset/?v=d3dcf429c679

3 opmerkingen:

  1. Je hebt er echt een prachtig kaartje van weten te maken. Dat zal de bruidegom in spé vast waarderen. Leuk hoe je de stempels gecombineerd hebt.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. congrats on your wedding!
    that is so pretty!

    BeantwoordenVerwijderen