vrijdag 16 augustus 2019

A Birthday Trio

Happy Friday! The weekend is around the corner, so it's time for a new blogpost. Today I like to share three cards I made for Newton's Nook Designs using their die sets.               * Wat een fijne vrijdag! Het weekend staat voor de deur, dus het is tijd voor een nieuwe blogpost. Vandaag deel ik graag  drie kaarten die ik voor Newton's Nook Designs maakte met behulp van hun snijmallen.


On the card the pig is centered on the top of the card. The green scalloped background is cut out from the biggest die from the "Frams and Flags" die set. On top of that we have the second die from the "Frams and Flags". I colored it with Distress inks and used the Confetti Stencil to gave it a festive feeling. On top of that you can see a flag with the elegant squared piece on top (Click here if you want to know how I get the splash effect).               * Op de kaart staat het varken gecentreerd bovenaan de kaart. De groene geschulpte achtergrond is uitgesneden met de grootste snijmall uit de "Frams and Flags" set. Daar bovn hebben we de tweede snijmal van de "Frams and Flags" dies set. Ik kleurde het met Distress-inkten en gebruikte de "Confetti" stencil om het een feestelijk gevoel te geven. Vervolgens zie je groene vlag met het elegante vierkante stuk er bovenop (Klik hier als je wil weten hoe ik het spetter effect verkrijg).


For this post I wanted to focus on the dies. The second card is made with the same dies, but the position is changed.               * Voor deze post wilde ik me dus concentreren op de snijmallen. De tweede kaart is gemaakt met dezelfde snijmallen, maar hun positie is nu veranderd.


The rest of the card is simply made the same way. I just used different colors and an other stencil (the Hardwood" stencil).               * De rest van de kaart wordt eenvoudig op dezelfde manier gemaakt. Ik gebruikte gewoon verschillende kleuren en een andere stencil (de Hardwood "stencil).On the last card is a horizontal card. Further I switched the main piece to the middle.               * Op de laatste kaart is omgdraaid tot een horizontale kaart. Verder verschoof ik de hoofdelementen naar het midden.This time the "Bubbly" stencil to make the background pattern.               * Dit keer maakte de "Bubbly" stencil het achtergrondpatroon.


 
I hope you can see how easy it is to create a trio of cards; just by changing the position of all the elements. I hope you enjoyed it! See you very soon again with a lot of inspiration.               * Ik hoop dat je kan zien hoe gemakkelijk het is om een trio kaarten te maken; gewoon door de positie van alle elementen veranderen. Ik hoop dat je het leuk vond! Dan zie ik je heel snel weer met meer inspiratie.

 

1 opmerking: