maandag 12 augustus 2019

Surprise Card

Hello everyone! I'm so happy to show you a fun project I made. This project is special for me because Laetysia gave me some of her own illustrated stamps.               * Hallo iedereen! Ik ben zo blij om jullie een leuk project te laten zien dat ik heb gemaakt. Dit kaartje is speciaal voor mij omdat Laetysia me enkele van haar eigen geïllustreerde stempels gaf.Laetysia is a French woman I met a while ago on the internet. Once and a while we have contact. She told me about her stamps and I was so happy and amazed by it! She was so sweet to send one of her own illustrated stamps to me!! Of course I did want to make a fun card with these stamps.               * Laetysia is een Franse vrouw die ik een tijdje geleden op internet heb ontmoet. Af en toe hebben we contact. Ze vertelde me over haar stempels en ik was zo blij en verrast door het nieuws! Ze was zo lief om één ​​van haar eigen geïllustreerde stempels naar me op te sturen!! Ik wilde natuurlijk wel een leuke kaart maken met deze stempels.


She illustrated a bear that's covering his eyes and another one that is holding flowers. Perfect to use with the Magic Color Slider from Lawn Fawn.               * Ze illustreerde een beer die zijn ogen bedekt en een andere die bloemen vasthoudt. In mijn ogen perfect om het samen te gebruiken met de Magic Color Slider van Lawn Fawn.

Now the bear gets an unexpected surprise! I really love how these stamps work for that dies set!               * Nu krijgt de beer een onverwachte verrassing! Ik vind het zo leuk hoe deze stempels werken voor de snijmallen!


Thanks for visiting me today; I hope you enjoyed this post. Have a great week!               * Dank je wel voor jullie bezoek; ik hoop dat je dit bericht leuk vond. Verder wens ik jullie nog een fijne week toe!

1 opmerking: