woensdag 22 juli 2020

Happy Birthday You Old Goat

Sometimes you see a stamp set and an idea pops into your head. That's what happened here. When I got the new "Neigh" and "Bleat" stamp set, I did need to create something with all farm sets I own from Newton's Nook Designs! Last week I finally had the time to do that.                  Soms zie je een  stempel set en komt er meteen een idee in je op. Dat is wat hier is gebeurd. Toen ik de nieuwe stempelset "Neigh" en "Bleat" kreeg, moest ik iets maken met alle boerderijsets die ik bezit van Newton's Nook Designs! Vorige week had ik daar eindelijk de tijd voor.


Today I would like to show you how to make a cardbase yourself.                  Vandaag wil ik je graag tonen hoe je zelf ook een kaartbase maakt.

  • Step 1: Fold your cardstock in two.                  * Stap 1: Vouw je papier in twee├źn.
  • Step 2: You cut out your panel with the same die you used for your cardfront. Pay attention you do not cut all the way up to your fold. This makes it possible to have a shaped card.                  * Stap 2: Snij je paneel uit met dezelfde snijmal die je gebruikte voor je kaartfront. Let op dat je niet helemaal tot aan je vouwlijn snijdt. Dit maakt het mogelijk om er een kaart in eender welke vorm te snijden.
  • Step 3: Glue your card frond on top of your folded card base. They match perfectly because you used the same die for it.                  Stap 3: Lijm je kaartfront bovenop je gevouwen kaart. Ze passen perfect bij elkaar omdat je er dezelfde dobbelsteen voor hebt gebruikt.


If I had more space I would have even added the pigs, chickens and tractors, but that might be for next time!                  Als ik meer plaats had zou ik er zelfs nog de varkentjes, kippen en de traktors erbij hebben gedaan, maar dat is misschien voor volgende keer!If you’re looking to create a fun shaped card with your dies, this project might be something to try!                  Als je met je snijmallen een leuke kaart wilt maken, is dit project misschien iets om te proberen!
          

Geen opmerkingen:

Een reactie posten