woensdag 16 september 2020

Creating A Card For Someone With A New Job

 Hi everyone, welcome back to my blog. Today I'm featuring some products from Newton's Nook Designs.                    * Hallo allemaal, welkom terug op mijn blog. Vandaag toon ik een kaartje met enkele Newton's Nook Designs producten.


I created a school themed card for someone that got a job at an university.
Let me tell you how I made it...                    * Ik maakte een kaart met een schoolthema voor iemand die een baan op een universiteit heeft gekregen.
Laat me je vertellen hoe ik het heb gemaakt...


1. I searched for all things that could fit the theme; School related items like books, coffee, a graduation hat,…. Than I colored the illustrations with Copic Markers.                    * 1. Ik zocht naar alle dingen die bij het thema konden passen; School gerelateerde items zoals boeken, koffie, een afstudeerhoed,…. Daarna kleurde ik de illustraties in  met Copic Markers.

2. When you want a specific sentiment, it's so easy to use the alphabet dies. I did cut our the word "job" from foam tape and white paper. Suddenly I remembered the word "new" was is a baby set and that made a perfect match with the word "job".                     * 2. Als je een specifiek bericht wil op de kaart, is het gemakkelijk om de alfabet-dies te gebruiken. Ik sneed het woord '"job" uit foam en wit papier. Opeens herinnerde ik me dat het woord "new" in één baby set stempel zat en dat dat perfect overeenkwam met het woord "job".

3. Next the card base was created with the Houndstooth Stencil and Red Velvet Glitz Glitter Gel. For the circle I bleded blue distress ink and splatered water on top. These colors are based on the logo from the universaty.                    * 3. Vervolgens is de kaartbasis gemaakt met de Houndstooth-sjabloon en Red Velvet Glitz Glitter Gel. Voor de cirkel mengde ik blauwe Distressink en spetterde er water op. De kleuren zijn gebaseerd op het logo van de universiteit.


I also made a small gift as an extra...                    * Ik maakte ook een klein cadeautje als extraatje...


That's it for today. Thank you for taking a look at my blog!                    * Dat was het alweer voor vandaag. Bedankt om op mijn blog een kijkje te komen nemen!


     
      

1 opmerking: