dinsdag 2 februari 2021

Baby DIY Series: Diaper Cake

Just like last week, I'm showing another item made for the "Baby DIY Series". With this series it is the intention to offer you fun ideas when giving baby gifts. * Net zoals vorige week, toon ik opnieuw een item gemaakt voor de "Baby DIY Series". Met deze serie is het de bedoeling om jullie leuke ideetjes aan te reiken bij het geven van baby kadootjes.

#Diapercake #copicmarker #papermedallions #LawnFawn #MFT #stamps #HelloBlueBird #puffystarstackables #ElephantFriendsStamp #DIY #babyDIYseris #PuddlePlay

Diaper cakes are a stack of rolled or folded diapers made to look like a traditional layered cake (here's a video tutorial to show you step-by-step of how to make a diaper cake). It's an easy do-it-yourself project and will only take a few steps.
                  Luier taarten zijn een stapel van gerolde of gevouwen luiers gemaakt om eruit te zien als een traditionele gelaagde taart (hier is een video tutorial om u stap-voor-stap van hoe je een luier taart te maken). Het is een eenvoudig doe-het-zelf project en zal slechts een paar leveringen.

#Diapercake #copicmarker #papermedallions #LawnFawn #MFT #stamps #HelloBlueBird #puffystarstackables #ElephantFriendsStamp #DIY #babyDIYseris #PuddlePlay

I love diaper cakes because personal touches can be applied using fun products for any theme or gender! If the gender of the baby is a secret, use neutral colors to add personality to your cake.                      * Ik hou van luier taarten, omdat persoonlijke accenten kunnen worden toegevoegd met bijvoorbeeld leuke producten per thema of geslacht! Als het geslacht van de baby een geheim is, gebruik dan neutrale kleuren op uw taart.

#Diapercake #copicmarker #papermedallions #LawnFawn #MFT #stamps #HelloBlueBird #puffystarstackables #ElephantFriendsStamp #DIY #babyDIYseris #PuddlePlay

On the cake that I am showing you here, I did add some personal products (such as wet wipes, baby creme, clothes), but I also decorated the cake with paper medallions. I decorated this with different dies from Lawn Fawn and MFT and stamps from Hello Blue Bird.                       * Op de taart die ik jullie hier toon, voegde ik niet enkele persoonlijke productjes toe (zoals vochtige doekjes, zalf, kleren), maar versierde ik de taart ook met paper medaillons. Deze medaillons versierde ik met verschillende snijmallen an Lawn Fawn en MFT en stempels van Hello Blue Bird.

#Diapercake #copicmarker #papermedallions #LawnFawn #MFT #stamps #HelloBlueBird #puffystarstackables #ElephantFriendsStamp #DIY #babyDIYseris #PuddlePlay

I hope found this post helpful in learning how to make and decorate a diaper cake.                  * Ik hoop dat je hebt gevonden dit bericht nuttig in het leren hoe je een luier taart te maken en te versieren.

2 opmerkingen: