maandag 1 februari 2021

NND Newsletter Sneak Peek

 Hello friends, I have a little picture to remind you to check the subscriber mail from Newton's Nook Design. Tomorrow you will find an exclusive mail post where I show a fun way to stretch your stencil                 Hallo vrienden, ik heb hier een kleine foto om je eraan te herinneren om je subscriber mail van Newton's Nook Design te controleren. Morgen vind je een exclusieve mailpost waarin ik een leuke manier toon om je sjablonen te gebruiken.

#newtonsnookdesign #newtonsnook #nnd #copimarker #copiccoloring #copic #Stamping #designermail #newsletter #sneaky #peek

If you sign up for the Newton’s Nook Design newsletter you receive mails from the releases, special shop discounts, but also exclusive in depth explanations on projects like I’m talking about above. I hope to see you there!                  Als je je aanmeldt voor de Newton’s Nook Design newsletter ontvang je e-mails van de releases, speciale winkelkortingen, maar ook exclusieve diepgaande uitleg over projecten zoals ik hierboven besprak. Ik hoop dat ik je daar zie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten