vrijdag 13 mei 2022

Happy Birthday


Hello there, Today I like to share a card I made for my grandfather with Newton's Nook Designs products.                       * Hallo, Vandaag wil ik een kaart delen die ik voor mijn grootvader heb gemaakt met behulp van Newton's Nook Designs-producten.


My grandfather turned 91 and of course we celebrated it with cake and beeing together. I love sharing this card with him to brighten up his day!                       * Mijn opa werd 91 en dat hebben we natuurlijk gevierd met taart en gezellig samen zijn. Ik deel deze kaart graag met hem om zijn dag op te fleuren!


    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten