woensdag 11 mei 2022

Teacher Tiger Card


Hello everyone, today I made another card for Jocelijne Design.                       * Hallo iedereen, vandaag heb ik weer een kaartje gemaakt voor Jocelijne Design


I also made this card with an assignment. One of my friends would like a thank you card for a teacher and if possible with a tiger. Of course the Patooties are ideal for this!                       * Ook dit kaartje maakte ik met een opdracht. Iemand van mijn vrienden had graag een kaartje om de leerkracht te bedanken en als dat kon met een tijger. Natuurlijk zijn de Patooties ideaal hiervoor!

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten