woensdag 19 juli 2023

NND Release JULY - Day 3: Confetti, Paw Prints & Birthday Sentiments Hot Foil Plates


Have you had a chance to check out the Newton's Nook Designs July Release? It's full of all kinds of exciting birthday products. Monday we showed birthday cats, Tuesday birthday dogs and today is the last day.                        * Heb je al de kans gehad om de juli-release van Newton's Nook Designs te bekijken? Het is overladen met allerlei geweldige verjaardagsproducten. Maandag hebben we feestelijke katten geshowd, dinsdag  honden en vandaag is de laatste dag.


Today is all about hot foiling. On the picture below you can see the "Paw Prints",  "Confetti"  and the "Birthday Sentiments" Hot Foil Plates.                        Vandaag staat in het teken van hot foiling. Op de foto hier beneden kan je de "Paw Prints", "Confetti" en de "Birthday Sentiments" Hot Foil Plates zien.
I love these hot foil plates, one by one they are amazing. Here I used them with the papers NND showed monday on their blog.                        * Ik vind deze hot foil panelen echt prachtig, stuk voor stuk zijn ze erg mooi. Hier combineer ik ze bij de papieren die NND maandag op hun blog liet zien.


How many birthday cards and tags do you make a year? 10, 20, 30 or more?                        * Hoeveel verjaardagskaarten en -tags maak je per jaar? 10, 20, 30 of meer?


I'm so happy with all these fun birthday products this week, just because we make them so often.                        * Wat ben ik deze week blij met al deze leuke verjaardagsproducten, gewoon omdat we ze zo vaak maken.

Below I show you the back of the tag I showed yesterday. All these products make a set of fun cards ready and waiting to spread those birthday wishes to friends and family!                        * Hieronder laat ik je de achterkant zien van de tag die ik gisteren liet zien. Al deze producten maken een set leuke kaarten klaar om die verjaardagswensen te verspreiden onder vrienden en familie!Would you like to win the "Paw Print" Hot Foil Plate? This hot foil plate will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Wednesday July 19th at 9pm ET to comment  -- winners will be announced on the blog post on Thursday, July 18th.                        * Wil je de  "Paw Print" Hot Foil Plate winnen? Deze hot foil planeel wordt weggegeven aan EEN gelukkige winnaar! Zo maak je kans om te winnen: Schrijf een reactie op de NND-blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten. Zorg ervoor dat je elk van hun blogs bekijkt en een berichtje achter laat om je kans te vergroten om te winnen. Je weet niet welke blog is gekozen voor de uitreiking, dus hoe meer je reageert, hoe groter je kans! Je hebt tot woensdag 19 juli om 21.00 uur ET om te reageren -- de winnaars worden op donderdag 18 juli in de blogpost aangekondigd.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                        * Bekijk alle geweldige blogs van de designteamleden hieronder om deel te nemen:
Newton's Nook Design  |  Donna  |  Ellen (that's me)  |  Tina  |  Larissa  |  Samantha M.  |  Diane  |  Maria  |  Farhana  |  Tatiana  |  Amanda     

12 opmerkingen: