maandag 5 mei 2014

ATC ~ Create Indie

 ENG: Today I took some inspiration from ATC's (Art Trading Cards). These cards are very small and people usually painted them or made collage ​​on them. I tried to make very small cards with the Create Indie products I got.
NL: Vandaag was ik geïnspireerd door ATC (Art Trading Cards). Deze kaartjes zijn gewoonlijk heel klein en mensen schilderen er meestal op of maken collages op hen. Ik probeerde heel kleine kaartjes te maken met de Create Indie producten die ik heb.

 ENG: I had so much fun the use these products. I wanted to have some cards to thank some volunteers. These think the stencils and stamp set really work so well together to make something for them! 

NL: Ik had zoveel plezier op om deze producten te gebruiken. Ik wou een paar kaartjes hebben om vrijwilligers te bedanken. Deze sjablonen en stempels werken zo goed samen om iets te maken voor hen! 

I hope you like them as much as I do!
Ik hoop dat jullie ze even leuk als ik!

Supplies

5 opmerkingen: