zondag 26 oktober 2014

Inky thoughts: the best paper for colouring?


ENG: It has been a long way until I found finally the 'best'/my favorite paper to color with Copic's. Because  I had a long struggle with finding the best paper, I like to share my thoughts with you. 

NL: ik ben een lange weg afgegaan vooraleer ik het beste/mijn favoriete papier vond om te kleuren met copic's.  Omdat het voor mij heel lang duurde om het allemaal uit te zoeken, deel ik graag mijn gedachten met jullie.

1. Art/paint paper: I started with buying just random doodle paper from art-store's. That's something you can get very easily, but  it isn't really proposed for coloring with copic's.  It was good to get to know my copic's better, but it doesn't blend so well and I'm sure not all paint paper will give you the same quality for coloring. 
NL: 1. Kunst / verf papier: Ik ben begonnen met het kopen van willekeurige tekenpapier uit de kunst-winkel. Dat is iets wat je heel gemakkelijk kunt krijgen, maar het is niet echt gebruikelijk voor het kleuren met copic's. Het hielp me wel om copic's beter te leren kennen, maar zoals je ziet, mengen de kleuren niet zo goed. Daarnaast weet ik zeker dat niet alle soorten tekenpapier dezelfde kwaliteit geven. 

2. Marker paper: Although this paper is specially used for coloring with any kind of markers, I don't like this paper. First of all it's very thin and transparent (that's not convenient to make cards). 2nd and most important, the colors don't really blend. If you turn the paper you can see that the colors do not spread through the paper, I think that's the reason for the blending problem.

NL: 2. Speciaal stiftpapier: Hoewel dit papier, speciaal wordt gebruikt voor het kleuren met elke vorm van markers, hou ik toch niet van dit papier. Allereerst het is erg dun, waardoor je er kunt doorzien (dat is niet handig om kaarten te maken). Ten tweede en misschien wel het belangrijkste, de kleuren mengen totaal niet. Als je het papier omdraait kan je zien dat de kleuren niet door het papier drukken, ik denk dat dat de reden voor het meng-probleem.

3. Copic Marker Paper: When I first tried this, I was amazed! It blended a lot better then the other papers. NL: 3. Copic Marker Paper: Toen ik dit voor het eerst geprobeerd, was ik verbaasd! Het mengt een stuk beter dan de ander papier. Tot dat ik het volgende papier ontdekte...

4. 
The Crafter Companion paper: This paper is made for the counterpart 'Spectrum Noir' markers. I could try this paper once and I was totally surprised. As you can see on the picture it blends THE BEST!
It has a really smooth look and doesn't bleed so much when you keep on coloring. I love this paper and I want a paperpad for my own :).
NL:
4.
The Crafter Companion papier: Dit papier is gemaakt voor de tegenhanger 'Spectrum Noir' markers. Ik kon dit papier een keertje gebruiken en ik was totaal verrast. Zoals je kunt zien op de foto mengt het de kleuren HET BEST! Het geeft een mooi/'smooth' effect en het slorpt de inkt goed op waardoor je niet buiten de lijntjes kleurt als je veel kleurt. Ik hou van dit papier en ik wil een papieren-pad hiervan :).

  A long post, but I hope this was informative :).
Het was een lang bericht, maar ik hoop dat dit leerzaam was :).

1 opmerking: