woensdag 21 oktober 2015

How to clean your stamps

Peekaboo!! Here I'm again, you didn't expect that didn't you? lol. I have a special tutorial for you on the Some Odd Girl blog; how to clean your stamps:      *Kiekeboe!! Hier ben ik weer, dat had je niet verwachten hé? lol. Ik heb een speciaal stappenplan voor je vandaag op de Some Odd Girl blog; hoe u uw postzegels te reinigen: 


1. What do you need? One bowl with one drop of dishwashing liquid (don't take too much soap!), another bowl with  water, dirty stamps and some paper towels.      *1. Wat heb je nodig? Een kom met een druppel afwasmiddel (niet te veel zeep nemen!), Een kom met water, vuile stempels en enkele papieren handdoeken.
2. Take your stamps and let them soak for a few minutes in water with dish soap. After that you can rub some more ink of your stamps with your fingers (be careful for your sentiment stamps, you don't want them to tear).          *2. Neem je stempels en laat ze weken voor een paar minuten in water met het afwasmiddel. Daarna kan je nog wat extra inkt er van wrijven met je vingers (wees voorzichtig voor uw  woord stempels, je wil ze niet kapot scheuren).
3. The next step is to put them in the bowl with water to wash off the soap.     *3. De volgende stap is om ze in de kom te leggen met water om de zeep er af te wassen.
4. Let them air dry on the paper towel. They are not only completely clean, but the stamps will stick better too on acrylic block.     * 4. Laat ze drogen op keukenpapier. Ze zijn niet alleen helemaal schoon, maar de stempel zal ook beter plakken op je stempelblok.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten