dinsdag 19 januari 2016

From Start To Finish; coloring dogs

Hello everyone!!  As indicated, I had my very first tutorial for you on the Copic Marker Benelux Blog this Sunday. Today I like to show that post on my own blog:            * Hallo iedereen!! Zoals aangegeven had ik mijn allereerste tutorial voor jullie op de Copic Marker Benelux Blog deze zondag. Vandaag toon ik deze graag op mijn blog:

Some Odd Girl since his 6th birthday all week celebrates this seemed like a nice theme for this blog post. I wanted to make a birthday card with their stamps ("Preppy Puppies", "Kaylee's Closet: Party Time" and "Hipster Pets").           * Aangezien Some Odd Girl zijn 6de verjaardag heel de week viert leek dit mij een leuk thema voor deze blogpost. Ik wilde een verjaardagskaart maken met hun stempels ("Preppy Pups", "Kaylee'sCloset: Party Time" en "Hipster Pets").I made a background with distress ink, spray ink, colored paper and a stamp of Els Brige (" 'T Is Je Verjaardag"). I love to show step by step how I colored dogs show my Copic markers:       * Ik maakte een achtergrond met distress inkt, spray inkt, gekleurd papier en een stempel van Els Brigé (" 'T Is Je Verjaardag"). Graag toon ik stap per stap tonen hoe ik de honden inkleurde mijn Copic markers:


The very first thing I did was coloring the shaded on each dog with small lines to indicate the movement of the hair. Instead of giving the dogs a single color, I wanted to color them realistic. That why I gave certain places a different color.      * Het allereerste wat ik bij elke hond deed was de schaduw plekjes inkleuren met kleine streepjes om de beweging van het haar weer te geven. In plaats van de honden één kleur te geven, wilde ik ze realistischer inkleuren. Vandaar dat ik bepaalde plekken een andere kleur gaf.

After the shadow-areas are colored you color with a lighter color.        * Na de schaduwplekken zijn ingekleurd ga je erover met een lichtere kleur.

I continue to use lighter colors. The colors/markers which remove too much from the other colors (such as C1 and C0, in the middle image) I will add the previous color again (eg. C3 in the middle image).           * Ik blijf steeds lichtere kleuren gebruiken. Bij de kleuren die te veel kleur wegnemen (zoals met C1 en C0, bij de middelste afbeelding) ga ik toch nog extra kleuren met de vorige kleur (bv. C3 bij de middelste afbeelding).

Preppy Pups
In step 4, I still use lighter colors and I start to put dots with some colors that I used previously to create better transitions (eg. The dots round the spot on the eye of the last dog).         * Bij stap 4 zet ik nog lichtere kleuren en begin ik overal stipjes te zetten met enkele kleuren die ik voorheen gebruikte om overgangen mooier te maken (bv. de stipjes ronde de vlek rond het oog van de laatste hond).

In step 5, I used again some previous colors and I make small lines so it would look like dog hair.          * Bij stap 5 ging ik nog eens over sommige kleuren en zette ik kleine streepjes zo kwamen deze terg wat duidelijker naar voren.

Have fun with coloring
!!
*
Veel plezier met kleuren!!
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1655989254654649&type=1

5 opmerkingen: