woensdag 24 februari 2016

Making a complete scene with CopicsHi! It had been a while since I completely colored a card including background with Copic's. Time to change that with my new Copic Belenux project!!   * Hoi! Het was al even geleden dat ik een volledige kaartje inclusief achtergrond met Copics kleurde. Tijd om daar verandering in te brengen met mijn niuewe Copic Benelux project!!   

For the card I used two stamp sets. The elephant in the car with balloons is from Wild Rose Studio (Bella Car) and other elements including his title of My Favorite things (BB Adorable Elephants)* Voor de kaart gebruikte ik deze keer twee stempel sets. De olifant in de auto met ballonnen is van Wild Rose Studio (Bella in Car) en de andere elementen inclusief titel zijn van My Favorite things (BB Adorable Elephants).

The background I colored myself (both the grass as the clouds) that gives the card a nice touch. Furthermore, in large area's like these, I always try to not use too many different colors (green, red and blue on my card are very present), which gives the card afterwards a nice cohesive look. Because I colored the whole card with Copic's, I sum all the colors for you below (not in picture as I normally do):    * De achtergrond kleurde ik helemaal zelf (zowel de grassprieten als de wolkjes), dat geeft het kaartje een leuke toets. Verder probeer ik altijd bij zo’n groot oppervlak niet te veel verschillende kleuren te nemen (groen, rood en blauw zijn op mijn kaart sterk aanwezig), dat geeft het kaartje achteraf een mooi samenhangende look. Omdat ik bijna heel het kaartje met Copic's inkleurde som ik alle kleuren voor je hieronder op (en niet in foto zoals ik anders doe):

The background:  * De achtergrond:
Clouds/Wolken: YG41, G00, BG10
Grass/Gras: YG00, YG11, YG23, YG60, YG03
Land/Grond: E35, E33, E31, E21

The Stamps:   *De stempels:
Card/Auto: R29, R27, R05, R32
Car Window/Autoraam: BG15, BG23, BG10
Tires/Autobanden: 100, C7, C5, C3
Elephant/Olifant: W5, W3, W1, W0

For presents and the balloons I always used the same colors:
*
Voor de pakjes en de ballonnen gebruikte ik steeds dezelfde kleuren:
Red/Rood: R27, R05, R32
Blue/Blauw: B39, B29, B05
Green/Groen: G14, YG23, YG11
Orange/Oranje: YR16, YR04, Y17, Y08

It was super relaxing, so I definitely recommend it if you have more time to create.   * Het was super ontspannend, dus zeker een aanrader als je wat meer tijd hebt om te kleuren.

3 opmerkingen: