woensdag 14 december 2016

Christmas Ornament part 2

Hi everyone!! Today I want to show you two ornaments that I made with the "Warme Wensen" stamp and die set and the "Sneeuw" stamp set from Els Brigé.                 * Hallo iedereen!! Vandaag wil ik jullie twee kerstballen tonen die ik maakte met de de "Warme Wensen" stempel- en stans set en de  "Sneeuw" stempel set van Els Brigé.


Because I didn't only wanted to show you the ornaments, I thought it was fun to answer a question that I recently got from Mariken (one of our design team members). She wanted to know how I made distress backgrounds. Below I explain it one by one for:                 * Omdat ik de kerstballen niet alleen wilde tonen dacht ik dat het leuk was om een vraag te beantwoorden die ik onlangs van Mariken (een van onze design team leden) kreeg. Zij wilde graag weten hoe ik distress achtergrondjes maakte. Hieronder leg ik het graag stap voor stap voor jullie uit:

 

1. I usually use two or three different colors. First, I use the darkest color on the edge of my paper.                 * 1. Meestal gebruik ik twee of drie verschillende kleuren.  Allereerst gebruik ik aan de rand  van mijn papier de donkerste kleur.
2. Then I merge a lighter color on top.                 * 2. Vervolgens breng ik de lichtere kleur aan.
3. When I'm happy with my color I sprinkle a little bit water on the surface. My trick is to mix a bit 'Perfect Pearls' in my water .                 * 3. Als ik mijn kleur heb aangebracht sprenkel ik water op mijn oppervlak. Mijn trucjes is om een beetje 'Perfect Pearls' in mijn water te mengen.


4. After the water droplets I sprinkled white ink on my background and dry it with my heatgun.                 * 4. Na de waterdruppels sprenkel ik witte inkt op mijn achtergrondje en droog het met mijn 'heatgun'.
5. To complete my background, I sprinkled some red glitter ink. This time I tap the drops dry with toilet paper.                 * 5. Om mijn achtergrond te vervolledigen sprenkel ik er nog enkele rode glitter inkt op. Dit keer droog dep ik de druppels af met een wc papiertje.
6. Of course, I finished it with the beautiful stamps of Els ...                 * 6. Natuurlijk maakte ik het af met de mooie stempels van Els...


After I stick the circle on different shapes, this is the end result:                  * Na de cirkel op verschillende vormpjes te kleven is dit het eindresultaat:

Thanks to watch my blogpost!                 * Bedankt om mijn post te bekijken!

https://www.elsbrige.com/shop/sneeuw/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679

2 opmerkingen: