zondag 8 januari 2017

My Planner

Hello everyone!! Now the new year has started I like to show my agenda made with the Els Brigé stamps. I explain below how and with which stamps I decorated the agenda...                * Hallo iedereen!! Nu het nieuwe jaar van start is gegaan wil ik graag mijn agenda tonen gemaakt met de Els Brigé stempels. Ik leg hieronder uit hoe en met welke stempels ik de agenda versierde...


First I stamped all days of the week with the "Vandaag" stamp set. Then I also stamped the correct date for each day. The numbers that are used for the dates comes from the "t'Is Je Verjaardag" stamp set.               * Allereerst stempelde ik alle dagen van de week met de "Vandaag" stempel set. Vervolgens zette ik bij elke dag ook de juiste datum. De cijfers gebruikt voor de datum komen van de "t'Is Je Verjaardag" stempel set.


Both the banner as "journaling" get the colors yellow, orange and red Distress Ink. Then I stamped with red ink Flamingo ( "Aquarel Flamingo" stamp set) and flowers ( "Hallo" stamp set).  With some alphabet dies I had cut a Dutch word or vacation (=verlof). This time I used blue ink to decorate the letters. The journaling card I gave an inspirational message with the "Vandaag" and "Warme Wensen" stamp set.               * Zowel de banner als de 'journaling' kaart gaf ik kleur met gele, oranje en rode Distress inkt. Vervolgens stempelde ik met rode inkt de flamingo ("Aquarel Flamingo" stempel set) en de bloemen ("Hallo" stempel set). Omdat het woord vakantie op mijn bovenste versiering niet paste sneed ik verlof uit met enkele snijmallen die ik in mijn bezit heb. Deze keer gebruikte ik blauwe inkt om de letter te versieren. De journaling kaart gaf ik een inspirerende boodschap met de "Vandaag" en "Wame Wensen" stempel set.


I gave the following pages color with a mini bookmark and a heart. For these I used again blue and yellow, orange, red Distress Ink. The mini bookmark I cut out with a small die cut and stamped 'hi' ('Vandaag" stamp set) in the middle of it. Then stamped in the heart "To Do" (from the "Vandaag" stamp set) and part of the sentence "Een kaartje voor jou" (= a card for you) of the "Hallo" stamp set.               * Ook de volgende pagina gaf ik kleur met een mini bladwijzer en een hartje. Allereest gebruikte ik alweer blauwe en geel, oranje rode Distress inkt om de items kleur te geven. De mini bladwijzer sneed ik uit met een snijmall en stempelde 'hoi' ("Vandaag" stempel set) in het midden. Vervolgens stempelde in het hartje 'To Do' (van de "Vandaag" stempel set) en een deel van de zin 'Een kaartje voor jou' van de "Hallo" Stempelset.


 Now you've read a lot. Hopefully you found it interesting and had fun watching. See you next time!               * Nu heb je veel doorgelezen. Hopelijk vonden jullie het ook interessant of leuk om naar te kijken. Tot de volgende
https://www.elsbrige.com/shop/vandaag-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/aquarel-flamingo-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hallo-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/t-is-je-verjaardag/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: