woensdag 17 mei 2017

Whimsy Stamps Release: Day 1

Hello and welcome to the Whimsy Stamps release inspiration week. Today is extra special for me because I'm showcasing my own illustrated stamp; "Hard at work".               * Hallo en welkom bij de Whimsy Stamps release inspiratie week. Vandaag is het extra speciaal voor mij omdat ik mijn eigen geïllustreerde stempel laat zien; "Hard at work".


It's a thank you/father day stamp set you can use to thank the dearest people you know. This stamp set is also full of little elements so you can make a scene. I really love it, it's so cute. What do you think about it?               * Het is een dankjewel / vaderdagstempel die je kunt gebruiken om de liefste mensen die je kent te bedanken. Deze stempel set is ook vol met kleine elementen, zodat je er scènes mee kan maken. Ik hou er echt van, het is zo schattig. Wat vind jij?Tomorrow I'm back with more new items, stay tuned!!!               * Morgen ben ik er met nog meer nieuwe items, dus kom zeker langst!!!

https://whimsystamps.com/products/new-butterflies-stencil https://whimsystamps.com/products/hard-at-work

1 opmerking: