maandag 26 juni 2017

Party Project

Hello everyone, today I have something different to show made with the Els Brigé stamps. As you know from my previous post, my boyfriend has his birthday soon. He celebrates his 30th birthday with Sven (a very good friend of us). They make a big party together and of course I can make the decorative items. Below you can see some items:               * Hallo iedereen, vandaag heb ik weer eens wat anders om te tonen gemaakt met de Els Brigé stempels. Zoals jullie weten van mijn vorige post is mijn vriend binnenkort jarig. Hij viert zijn 30ste verjaardag met Sven (een heel goeie vriend van ons). Ze doen samen een groot feest en natuurlijk mag ik de al het decoratieve maken. Hieronder zien jullie enkele items:

First of all I made gift boxes. In these boxes people can leave an envelope with a card. Of course there must be a box for the two gentlemen so that people can give separatetly their items. Below you can see the top of one box. At the top, I stamped 'Mijnheer' (= Sir in Dutch) of the "Mijheer & Mevrouw" stamp set and below some sentences of the "Bedankt" stamp set. The circles on the oval are applied with ink and a template.               * Allereerst maakte ik de geschenk doosjes. Hier kunnen mensen een enveloppe met kaartje achterlaten. Natuurlijk moet er een doos zijn voor de twee heren zijn zodat mensen apart iets kunnen afgeven. Hieronder kunnen jullie de bovenkant van één doos zien. Bovenaan stempelde ik 'mijnheer' van de "Mijnheer & Mevrouw" stempel set en onderaan enkele zinnen van de "Bedankt" stempel set. De bolletjes op de ovaal zijn aangebracht met inkt en een sjabloon.


At the bottom of the slot I stamped 'Dankejewel' (= thank you) and 'voor de leuke attentie' (= for the nice gift) to thank people if they leave something behind.               * Aan de onderkant van de gleuf stempelde ik 'Dankejewel' en 'voor de leuke attentie' om mensen te bedanken als ze hierin iets achterlaten.Secondly, I stamped 80 envelopes containing the vouchers for food and drinks for the invited guests. On the envelope is stamped 'dank je' (= thank you) or 'bedankt' (= thanks). In addition, I made a framework with a little explanation, at the top is stamps 'hallo 'from the' hello stamp set and bottom 'dankjewel' (=thank you) and 'voor je tijd' (= for your time).               * Als tweede stempelde ik wel 80 enveloppe waarin de drank en eetbonnetjes zitten voor de uitgenodigden. Op de enveloppe staat 'dank je' of 'bedankt'. Verder maakte ik ook een kader met een beetje uitleg, bovenaan staat 'hallo' van de 'hallo stempel set en onderaan 'dankjewel' en 'voor je tijd'.


This way you see that you can make a lot of fun items for a birthday party, but you could also do this for a marriage or birth party. Hopefully you saw some inspiration or just had fun watching this post. In my next post I will show a birthday banner. See you then.               * Zo zie je dat je al heel wat leuks kan maken voor een verjaardagsfeest, maar evengoed zou je dit kunnen maken voor een huwelijk of geboorte. Hopelijk hebben jullie wat inspiratie gekregen of gewoon plezier gehad om deze post te bekijken. In mijn volgende post zal ik een slinger tonen. Tot dan.


Have a nice day!               *Veel plezier vandaag!
https://www.elsbrige.com/shop/hallo-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/mijnheer-mevrouw-stempelset/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: