vrijdag 16 juni 2017

Whimsy Stamps Release: Day 2

Hello everyone, here I'm again. Today I have a again a card to show with my own new clear stamp "Little Isis Relaxing" made for Whimsy Stamps.               * Hallo iedereen, hier ben ik weer. Vandaag heb ik opnieuw een kaart om mijn eigen nieuwe stempel set "Little Isis Relaxing" te tonen, gemaakt voor Whimsy Stamps.

On these picture above you can see the more unusual little images where I was writing about in the previous post (click here to see that post). This cat makes her ready for a celebration with the necessary attributes. There is even a perfume bottle with the smell of mice hihi...               * Op deze foto hierboven kun je de meest ongewone kleine afbeeldingen zien, waar ik in het vorige bericht over schreef (klik hier om die post te zien). Deze kat maakt haar klaar voor een feest met de nodige attributen. Er is zelfs een parfumfles met de geur van muizen hihi...


Have a super fun weekend & don't forget to see more inspiration on the Whimsy Stamps Facebook Group.               * Nog een super fijn weekend toegewenst en vergeet niet meer inspiratie te bekijken op de Whimsy Stamps Facebook Group.

https://whimsystamps.com/products/furever-friends-die-set https://whimsystamps.com/search?q=criss+cross https://whimsystamps.com/products/little-isis-relaxing

2 opmerkingen: