dinsdag 19 september 2017

I Think Of You

Hello creative friends, previous Els Brigé post I showed the new stamps and dies sets. Today I want to show them again, using them together for a card for someone who has something to celebrate for.                * Hallo creatievelingen, vorige Els Brigé post liet ik de nieuwe stempel- en snijmall set zien. Vandaag wil ik ze je opnieuw tonen waarbij ik ze tezamen gebruik voor een kaartje voor iemand die iets te vieren heeft.
As you can see, you can really use the "Think Pink" for fun and happy cards. In addition, the flowers are so beautiful and perfect for everything (it's clear that I am fan hihi).                * Zoals je kan zien kan je de “Think Pink” echt wel gebruiken voor leuke kaartjes. Daarnaast zijn de bloemetjes zo mooi en perfect voor alles (het is duidelijk dat ik fan ben hihi).


Likewise I wanted a card that was not too much for summer, but also not for autumn. That's why I chose green, red and yellow as a color combination.                * Verder wilde ik een kaartje dat niet te zomers was maar ook niet te herfstig. Daarom koos ik voor groen, rood en geel als kleuren combinatie.I think both new sets are great, but what's your favorite?
                * Ik vind beide nieuwe sets super fijn, maar wat is jouw favoriet?

2 opmerkingen: