maandag 27 november 2017

Reindeer Duo

Hello creative folks!  Again I will show you a duo of cards made with the Els Brigé stamps. When making cards, you have the same materials next to you, which make it much quicker to make two cards.                * Hallo creatievelingen! Ik laat jullie al weer een duo van kaartjes zien gemaakt met de Els Brigé stempels. Tijdens het maken van kaarten maken heb je steeds dezelfde spulletjes naast je liggen, hierdoor gaat het soms veel sneller om twee ongeveer dezelfde kaartjes te maken.


Today, I used the "Rendiergroetjes" stamp and both the "Rendiergroetjes A" and "B" dies.                 * Vandaag gebruikte ik voornamelijk de "Rendiergroetjes" stempel en zowel de "Rendiergroetjes A" als "B" snijmal set.


Everything is made to focus on the deer. First of all, I made my background with distress ink and gave the scalloped edges. This layout makes you look at the center. The circle makes the deer finally jump to the front completely.                * Alles is gemaakt rondom het hert. Alleererst maakte ik mijn achtergrondje met distress ink en gaf het geschulpte randen. Deze opstelling doet je naar het midden kijken. De cirkel doet het hertje er uiteindelijk helemaal naar voor springen.Personally, I think it's more fun not to make 100% the samecard, that's why I chose another reindeer, but also make a horizontally card. This gives a little bit variation, which makes creating a bit more interesting.                * Persoonlijk vind ik het leuker om niet 100% hetzelfde kaartje te maken. Daarom koos is voor een ander rendier, maar ook om mijn kaart horizontaal op te stellen. Dit zorgt voor een beetje variatie, dat maakt het creëren toch een beetje interessanter.


On my second card, the deer is colored in a darker collor, I thought this was more suitable for a male reindeer. The message on the card comes from the "Sneeuw" stamp set.                * Op mijn tweede kaartje is het hert wat donkerder ingekleurd, ik vond dat best wel passen bij een mannetjes rendier. De boodschap op de kaart komt deze keer van "Sneeuw" stempel set.


Thanks for visiting with me today; I’ll be back soon with more card ideas to share!                * Bedankt dat je vandaag kwam piepen op mijn blogje; ik zal er snel terug zijn met meer kaartideeën!

https://www.elsbrige.com/shop/rendiergroetjes-coordinerende-stansset-add-on/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/rendiergroetjes-coordinerende-stansset-basis/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/rendiergroetjes-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/sneeuw/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: