woensdag 13 december 2017

Coffee Mug: Tip 3

Hello everyone, today I have two little last tips made for the Coffee Lovers hop.             * Hallo allemaal, vandaag heb ik twee kleine laatste tips voor de Coffee Lovers hop.


First I want to show you how my stencil brings the feeling of Christmas on this gift. Sometimes little elements can change the vibe of your card.             * Eerst wil ik je laten zien hoe ik met mijn sjabloon het gevoel van Kerstmis op dit geschenk terug brengt. Soms kunnen kleine elementen de sfeer van je projectje veranderen.


Yesterday I showed you a bag I used with the "Leave" stencil, at first sight it's more something for fall, but with using these with these mugs with a snowmen on it brings us back to Christmas (click here to see the other work).             * Gisteren heb ik je een tas laten zien die ik gebruikte met het "Leave" sjabloon , op de eerste zicht is het meer iets voor de herfst, maar met het gebruik van deze mokken met sneeuwmannen brengt het ons terug naar Kerstmis (klik hier om het ander werkje te zien).
 

Secondly I want to talk about colors. As you can see and compare my two tags, you see these mugs have different colors. If you only see at cups from the first picture, you see that the colors go perfectly for something with an Autunm theme.             * Ten tweede wil ik het hebben over kleuren. Zoals je mijn twee tags kunt zien en vergelijken, zie je dat de mokken verschillende kleuren hebben. Als je alleen naar de kopjes van de eerste foto ziet, zie je dat de kleuren perfect passen bij iets met een herfst-thema.


You can easily turn something your own way by thinking about what kind of colors you will use and which objects.             * Je kan dus eenvoudig iets op naar je eigen hand zetten door na te denken over welke kleuren je zult gebruiken en welke objecten.

http://www.newtonsnookdesigns.com/snowfall-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/holiday-foliage-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cup-of-cocoa-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cup-of-cocoa/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee/


http://coffeelovingcardmakers.com/2017/12/2017-winter-coffee-lovers-blog-hop-2/

8 opmerkingen: