maandag 18 december 2017

Get Well Soon

 Hi all! We saw already so many Christmas cards; it's time for something different. That's why I made 'get better' card using the "Ranonkel" and the "Pink Ribbon" stamp and dies set from Els Brigé Design.             * Dag Allemaal! We hebben al zoveel kerstkaarten gezien; het is tijd voor iets anders. Dat is waarom ik een 'beterschapskaart' heb gemaakt met de "Ranonkel" en "Pink Ribbon" Stempel- & Stansset van Els Brigé Design.

First I decided which color combination I wanted to use. For this card I wanted something special, that's why I choose for a blue background and yellow as a contrast color. Below you see an overview on which Copic markers I used on this pretty flower.             * Eerst besloot ik welke kleurencombinatie ik wilde gebruiken. Voor deze kaart wilde ik iets bijzonders, daarom ging ik voor een blauwe achtergrond en geel als contrastkleur. Hieronder zie je een overzichtje van welke Copic markers ik heb gebruikt op deze mooie bloem.


After coloring the flower it was time to create the rest of the card. With a stencil I did go over my blue paper and sprinkled some gold ink on top. The message was embossed with white powder and stamped with yellow ink.             * Na het kleuren van de bloem was het tijd om de rest van de kaart te maken. Met een sjabloon ging ik over mijn blauwe papier heen en sprenkelde vervolgens goud inkt erop. Het bericht was gestempeld met wit embossing poeder en gestempeld met gele inkt.


Maybe you saw a little spot on the flower (on the first picture), of course it needed to be covered up. The sequins did help e with that. The envelope was the last thing I finished. I love it when the envelope matches with the card. With the same yellow ink and brown ink that matched the brown on the flower the envelope was perfect for me.             Misschien zag je een klein vlekje op de bloem (op de eerste foto), natuurlijk moest het bedekt worden. De pailletten hielpen me daar dan ook mee. De envelop was het laatste wat ik heb afgemaakt. Ik vind het geweldig als de envelop overeenstemt met de kaart. Met dezelfde gele inkt en bruine inkt die overeenkwam met het bruine steel van bloem, was de envelop perfect voor mij.


That's my project for today, I hope you enjoyed it.             * Dat is mijn project voor vandaag, ik hoop dat je het leuk vond.


Before I go,... did you know that we have giftcards in the shop now? You can choose the value of your gift voucher yourself. All products from the Els Brigé design store are eligible for purchase with this voucher. That's why it's a perfect solution if you're still looking for a Christmas gift.             * Voordat ik vertrek,... wist je dat we nu cadeaubonnen in de winkel hebben? Je kan zelf de waarde van je cadeaubon bepalen. Alle producten uit de Els Brigé design winkel komen in aanmerking voor aankoop met deze bon. Het is dus de perfecte oplossing als je nog steeds op zoek bent naar een kerstcadeau.


https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/ranonkel-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/ranonkel-stempelset/?v=d3dcf429c679
  http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-anything-goes-44/

1 opmerking: