maandag 19 maart 2018

Much Love

Hello creative friends, today I show you a love card made with Els Brigé stamps.                * Hallo creatievelingen, vandaag toon ik jullie een liefdes kaartje gemaakt met de Els Brigé stamps.
As you can see, I took the “Knuffelkonijn” stamp & die set to my desk again. I colored the bunnies with Copic Markers. To get more movement in the bunnies I color the animals darker in the contours of their body. To symbolize the hair, I put dots on their bodies.                * Zoals je kan zien haalde ik weer de “Knuffelkonijn” stempel- & stans set boven.  Ik kleurde de konijnen in met Copic Markers. Om meer vorm in de konijntjes te krijgen kleur ik de beestjes in de contouren van hun lichaam donkerder. Om de vacht te symboliseren zette ik puntjes op hun lichaam.


Personally, I always like to mix stamps; this allows you to use your stamps more. I found the words from the " Warme Wensen" stamp set perfectly match the couple (‘liefde’ = love in Dutch). The fact that you can cut out the word love with the die set, it gives something extra to your card.                * Persoonlijk vind ik het altijd fijn om stempels te mixen; dit zorgt voor meer gebruik van je stempels. Ik vond de woorden van de “Warme Wensen” stempel set perfect passen bij het koppeltje. Het feit dat je het woord liefde kan uitsnijden met de stans set, het geeft iets extra aan je kaart.

 
As the last item, I used the trio of hearts from the “Knuffelkonijn” set. The hearts were given a red color, glitter and glossy accents. The three hearts give your eyes direction and make the card a whole.
                * Het laatste item, gebruikte ik de trio van hartjes van de “Knuffelkonijn” set. De hartjes kregen een rode kleur, glitter en glossy accents. De drie harten geven je ogen richting en maakt een geheel van de kaart.
 

Have a great day and see you next time!
                * Een fijne dag en tot de volgende keer!

https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen/?v=d3dcf429c679

   http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-make-background/

2 opmerkingen: