maandag 5 maart 2018

NND Newsletter Sneak Peek


Hello friends, I have again a fun sneaky peek to show you from Newton's Nook Design. If you want to see the complete project, go and subscribe to the free fan mail. If you are singed up you will get an e-mail tomorrow (6 March) with this project.                 * Hallo vrienden, ik heb  alweer een leuk voorproefje van Newton's Nook Design in dit bericht. Als je het complete project wil zien, ga je dan snel gratis abonneren op de fan mail. Als je hiervoor bent ingeschreven krijg je morgen (6 maart) een e-mail met dit project in je mail.


If you are signed up for the Newton’s Nook Design newsletter you get a mail with each releas, special shop discounts, but also exclusive in depth explanations on projects. I promis you it's not at all a spam mails. Jennifer (the owner of Newton's Nook) doesn't send too much mails. Anyway, tomorrow it’s my turn for this exclusive mail project. I will show you how you can give more texture on your stamps.                * Als je bent ingeschreven in Newton's Nook Design-nieuwsbrief ontvangt je mails met de releases, speciale winkelkortingen, maar ook diepgaande uitleg op exclusieve projecten. Ik beloof je dat het helemaal geen spam mails zijn. Jennifer (de eigenaares van Newton's Nook) verzend helemaal niet te veel mails. In iedergeval morgen is het mijn beurt voor dit exclusieve mailproject. Ik zal jullie laten zien hoe je meer textuur aan je stempels kan geven.


See you on the mail                 * Tot op de mail!

2 opmerkingen: