vrijdag 6 april 2018

Sympathy Card

Hello everyone! In this blogpost, made for Els Brigé, I show a less pleasant occasion to make cards, but it is still nice to have these cards nearby when needed.               * Hallo iedereen! In deze blogpost, gemaakt voor Els Brigé, toont een minder fijne gelegenheid om kaartjes te maken, toch is het helaas soms nodig om rouwkaarten bij de hand te hebben.


The "Pink Ribon" stamp set gives a good start for a suitable message.               * De “Pink Ribon” stempel set geeft een goede aanzet om een gepaste boodschap over te brengen.


For the first card I chose a text that I liked and a card that symbolized the texst (the text says in Duch “I think of you” and “For a laugh or a tear, know that I always be there for you”).  The raindrops were made with foil and a stencil (if you want to see how that foiling works and let you know in the messages below). I find those tears beautiful on the heart and appropriate with the text.               * Voor de eerste kaart koos ik een tekst die ik mooi vond en maakte een kaartje dat de tekst symboliseerde. De regendruppels werden gemaakt met foil en een sjabloon (indien jullie eens willen zien hoe dat foilen werkt laat het dan zeker weten in de berichtjes hieronder). Ik vind die druppeltjes wel mooi op het hartje en toepasselijk bij de tekst. 


In addition to the "Pink Ribon" set, the "Ranonkel" stamp and dies set are also useful when making a sympathy card. You often see flowers on these cards, so if you color these flowers in atypical colors, it gives also has a different atmosphere.               * Naast de “Pink Ribon” set is ook de “Ranonkel” stempel en snijmall set handig bij het maken van een rouw kaart. Vaak zie je bloemen op zulke kaartjes, dus als je deze set inkleurt met atypische bloemkleuren geeft het meteen ook een andere sfeer.


The flowers were colored with Zig Markers and then I also used a text from the "Pink Ribon" set.               * De bloemen werden ingekleurd met Zig Markers en vervolgens zette ik er ook een tekst bij van de “Pink Ribon” set.


With a handmade card you give something very personal. For sympathy cards I think that is actually a very nice gesture.               * Met een zelfgemaakte kaart geef je iets heel persoonlijks af. Voor rouw kaarten vind ik dat eigenlijk wel een heel mooi gebaar.

 
https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/ranonkel-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/ranonkel-stempelset/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: