vrijdag 4 mei 2018

Lovely Mother...

Hello! I have an other project made for the Els Brigé blog; a Mother’s Day Card.             * Hallo! Ik heb weer een ander projectje gemaakt voor de de Els Brigé-blog; een Moederdagkaart.


As you probably know, we celebrate on 13 May Mother's Day. For that reason it seemed to me now the perfect moment to get the "mama" stamp set out again and make a Mother's Day project.             * Zoals jullie waarschijnlijk wel weten vieren wij op 13mei Moederdag. Om die reden leek het me nu de perfecte moment om nog eens de “mama” stempel set boven te halen en een Moederdagprojectje te maken.


I quickly formed my card base with teal, pink and white colors. Then I created a nice text by combining three stamp sets: "Mama", "Welkom, Baby" and the "Bedankt" stamp set. On the inside you find an extra nice message from the "Mama" stamp set on a popped up heart.             * Ik vormde al snel mijn kaartbasis met appelblauwzeegroen, roze en witte kleuren. Vervolgens vormde ik een leuke tekst door drie stempel sets met elkaar te combineren namelijk: “Mama”, “Welkom, Baby” en de “Bedankt” stempel set. Aan de binnenkant zette ik een extra fijne boodschap van de “Mama” stempel set op een pop up hartje.


Then I made a matching tag with the same colors. Of course I had the word 'mama' accentuated by placing a foam layer underneath (the same thing I did with the card).             * Vervolgens maakte ik een bijhorende tag met de zelfde kleurtjes. Natuurlijk liet ik het woord ‘mama’ accentueren door een foam-laagje eronder te leggen (hetzelfde deed ik bij de kaart).


 Just give your tag to the seller of the flower shop, that person will fix your tag to the flowers without any problems and your card will fit with your bouquet perfectly.             * Geef je tag gewoon aan de verkoper van de bloemenwinkel, die persoon zal zonder probleem je tag aan de bloemen bevestigen en zo past je kaartje perfect met je boeket.

https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/welkom-baby/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/mama-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/mama-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679

2 opmerkingen: