vrijdag 6 juli 2018

Christmas in Summer: Spacing

Hi everyone, today I am back with a new blog post for Els Brigé. You will laugh a lot, but also today I will show you a Christmas card.                * Hallo iedereen, vandaag ben ik er terug met een nieuwe blogpost voor Els Brigé. Jullie zullen er vast om lachen maar ook vandaag wil ik jullie opnieuw een kerstkaartje tonen.


Today I want to focus on the space you have on your card. For this card I wanted to use the deer from de “Rendiergroetjes” stamp set and pick up another die that I didn’t use for a while. The die has a diamond-like shape in the middle. I used this shape to position all the elements of my card.                * Vandaag wil ik focussen op de ruimte die je hebt op je kaart. Voor dit kaartje wilde ik een hert van de “Rendiergroetjes” stempel set gebruiken en nog eens een stans boven halen die ik al een poosje niet meer gebruikte. Die stans heeft een ruitachtige vorm in het midden. Deze vorm gebruikte ik dus om de rest te positioneren.


I found quick a text from the "Christmas Wishes" stamp set that fit perfectly in that shape. The deer also fitted in, I only did cut out a small corner of it.                * Al snel vond ik tekst van de “Kerstwensen’ stempel set die perfect in die vorm paste. Ook het hert paste er in nadat ik er een klein hoekje van uitsneed


Completing the card was therefore much easier. Sometimes it can also be easy if you check your chosen materials (here the dies) and use them as they are. I hope you liked this little tip. See you later!                * Het vervolledigen van het kaartje was dus veel gemakkelijker. Soms kan het ook gemakkelijk zijn als je je gekozen materialen (de stans) te bekijkt en ze gebruiken zoals ze zijn. Hopelijk vonden jullie de tip handig. Tot de volgende!

https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/rendiergroetjes-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/rendiergroetjes-coordinerende-stansset-basis/?v=d3dcf429c679

Geen opmerkingen:

Een reactie posten