maandag 17 september 2018

Sweet Monday

Hello everyone, let's start the week with some lovely messages. I was lucky to be chosen for the Spellbinders social media team and show two cards made with their sets.             * Hallo allemaal, laten we de week beginnen met een paar lieve berichtjes. Ik had het geluk om gekozen te zijn voor het sociale-mediateam van Spellbinders en laat je nu twee kaarten zien met hun sets.


The sentiment from the first card gave me the idea to use the "Tranquil Moments" die set. In my opinion it looks like a frame with loops and knots, perfect for that sentiment right?             * De booschap van de eerste kaart gaf me het idee om de "Tranquil Moments" te gebruiken. Naar mijn mening lijkt het een frame met lussen en knopen, perfect voor dat berichtje toch?


Of course I did finish the card with the illustrations from the set. Both where colored with Zig Markers. The extra dimension on the pretzel was created with Nuvo drops. I think it looks like the salt grain on the bread.             * Natuurlijk heb ik de kaart afgemaakt met de illustraties uit de set. Beide zijn ingekleurd met Zig Markers. De extra dimensie op de pretzel is gemaakt met Nuvo-drops. Ik vind dat het lijkt op de zoutkorrels van het brood.


I used the same die for the second card. I even used an extra piece that I did cut out of velum.             * Ik gebruikte dezelfde snijmal voor de tweede kaart. Ik heb zelfs een extra stuk gebruikt dat ik uit transpant papier sneed.


Just as the first card I colored the adorable images with Zig Markers. The hearts give extra dimension and fill in the empty space on the card, so it's the perfect finishing touch.             * Net als de eerste kaart heb ik de schattige afbeeldingen ingekleurd met Zig Markers. De harten geven een extra dimensie en vullen de lege ruimte op de kaart in, dus het is de perfecte afwerking.


I hope you have a great start of the week. See you on Friday!             * Ik hoop dat je een goede start van de week hebt. Tot vrijdag!
 
https://www.spellbinderspaperarts.com/twisted-stamp-and-die-set-the-perfect-match-by-debi-adams/ https://www.spellbinderspaperarts.com/shake-it-up-stamp-and-die-set-the-perfect-match-by-debi-adams/ https://www.spellbinderspaperarts.com/a2-tranquil-moments-card-creator-etched-dies/

1 opmerking: