vrijdag 14 december 2018

Holiday Tag

Welcome back to my blog! Do you remember the previous card (find the blog post here) that I made for Els Brigé? I had so much fun with the snow stamps that I had to make something with it again. This time I didn’t use colored ink, but stamped rather in white through the use of embossing powder.             * Welkom terug op mijn blog! Herinner je je de vorige kaart (vind hier de blogpost) nog die ik maakte voor Els Brigé? Ik had zoveel plezier met de sneeuwstempels, dat ik er weer iets mee moest maken. Deze keer stempelde ik zie niet in kleur maar eerder in wit door het gebruik van embossingpoeder.


First of all, I created a background by repeatedly stamping the snowflakes on the card base. Then I stamped two of the snowflakes on black paper and cut them out wit the coordinating dies. I made the black snowflake three-dimensionally by gluing them together with pop dots. A diamond made the snowflake so elegant.             * Allereerst maakte ik een achtergrond door de sneeuvlokken herhaaldelijk te stempelen op de kaartbasis. Vervolgens stempelde ik twee van de sneeuwvlokken op zward papier en sneed ze uit met de bijhorende snijmallen. Ik maakte deze zwarte sneeuwvlok driedimentioneel door ze op elkaar te lijmen met pop dots. Een diamantje maakte de sneeuwvlok zo elegant.


As a final step, I stamped the message on the top of my card. A mini clothespin and some berries made a nice detail to decorate a gift.             * Als laatste stap stempelde ik de boodschap op de bovenkant van mijn kaart. Een mini wasknijper en wat bessen maakten een leuk detail om een kadootje af the geven.


That's it for today. I hope you enjoyed my project, and thank you so much for stopping by!             * Dat is het voor vandaag. Ik hoop dat je mijn project leuk vond en verder wil ik je heel erg bedanken voor het langskomen!

  https://www.elsbrige.com/shop/sneeuw/?v=d3dcf429c679
https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-glitters-gold/https://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=14740

2 opmerkingen: