maandag 4 februari 2019

Black and… craft

Hi everyone! Here I'm again and I'm happy to share a card that is a little atypical for my normal style of cardmaking. Today I show a very simple card design that features the “Superpapa” and “T’is je Verjaardag” stamp sets from Els Brigé.                 * Hallo iedereen! Hier ben ik weer en ik ben blij een kaart te delen die een beetje afwijkt van mijn gewoonlijke kaartstijl. Vandaag heb ik een heel eenvoudig kaartontwerp met de 'Superpapa' en 'T'is je Verjaardag' stempel sets van Els Brigé.


Normally I make cards with a lot of layers and coloring, but sometimes it’s so much fun to step out that confort zone. For this one I just stamped the face with black ink on my center piece and popped the piece up with 3d foam. After that I did put the birthday wish at the bottom of the card.                 * Normaal maak ik kaarten met veel lagen en kleuren, maar soms is het leuk om uit die confort-zone te stappen. Voor deze heb ik gewoon de gezichten met zwarte inkt op mijn middenstuk gestempeld en heb ik het stuk met 3d foam op de kaart geplakt. Daarna heb ik de verjaardagswens onderaan de kaart geplaatst.


To make it still look festive I used black and silver twine at the top of the card.                 * Om het er nog steeds feestelijk te laten uitzien, gebruikte ik zwart en zilver touw bovenaan de kaart.


The envelope had another manly face on it, and that’s it for today.                 * De envelop kreeg een ander mannelijk gezicht en dat is het dan al voor vandaag.
https://www.elsbrige.com/shop/superpapa-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/t-is-je-verjaardag/?v=d3dcf429c679

Geen opmerkingen:

Een reactie posten