vrijdag 22 februari 2019

Hidden Message Card

Happy Friday! Today I have fun interactive birthday card made for Newton's Nook Design.                 * Gelukkige vrijdag! Vandaag heb ik een leuke interactieve verjaardagskaart gemaakt voor Newton's Nook Design.


Below I will explain how I made the card.                 * Hieronder zal ik uitleggen hoe ik de kaart heb gemaakt.


1. I really wanted to create a card with an interactive piece that opened. Therefore I thought of using the 2nd frame dies from the ‘Framework’ Die set. To focus on the little interactive piece, a pattern was added. For that pattern I used the “Argyle” stencil set.                 * 1.Ik wilde echt een kaart maken met een interactief stuk dat word geopend. Daarom startte ik met de keuze van de  frame. Ik koos de tweede frame-snijmallen van de 'Framework' die-set. Om te focussen op het kleine interactieve stuk, werd er een patroon toegevoegd aan de binnenkant van de frame. Voor dat patroon heb ik de stencil set "Argyle" gebruikt.

2. After the base was created I started with the interactive piece. The size of the little piece is 3.35 inch (13,6 cm) x 2.87 inch (7,3 cm). When you did cut it out you can fold it in three piece like an accordion. The next thing was to find some sentiments and add it to the piece with embossing powder.  The sentiments come from the “Newon Rides West” and “Newton’s Birthday Bash” stamp sets.                 * 2. Nadat de basis was gemaakt, ben ik begonnen met het interactieve stuk. De afmeting van het kleine stuk is 3,35 inch (13,6 cm) x 2,87 inch (7,3 cm). Als je het hebt uitgeknipt, kun je het als een accordeon bij elkaar vouwen. Vervolgens zocht ik naar wat stempels om de tekst in embossingpoeder te stempelen. De tekst komt uit de "Newon Rides West" en "Newton's Birthday Bash" stempel sets.


3. For the front I used the smaller illustrated stamps from the “Newon Rides West” set and created my own cowboy pattern.                 * 3.Voor het voorkant heb ik de kleinere geïllustreerde stempels uit de "Newon Rides West" set gebruikt om mijn eigen cowboypatroon te maken.


4. On the inside of the interactive card I wanted to create a little scene, so therfore I created a background. This was made with a rectangular die and the “Wave” border die set. The paper piece got color with distress ink "Tumbled Glass" for the sky and for the hill “Antique Linnen” and “Vintage Photo”.                * 4. Aan de binnenkant van het ineractieve stuk wilde ik een kleine scène maken, dus hiervoor maakte ik een achtergrond. Dit werd gemaakt met een rechthoekige matrijs en de "Wave" border snijmal. Het stuk papier kreeg kleur met distress-inkt de kleur "Tumbled Glass" voor de lucht en "Antique Linnen" en "Vintage Photo" voor de heuvels .
 
5. To get a dreamy blue sky some water, white and blue ink was sprinkled on top.
                * Om een ​​dromerige blauwe lucht te krijgen, werd wat water, witte en blauwe inkt erop gestrooid.
 
6. As last step I colored the images (from the “Newon Rides West” and the “Christmas Haul” stamp sets with Copic Markers. Here are the colors I used:                * Als laatste stap kleurde ik de afbeeldingen (van de "Newon Rides West" en de "Christmas Haul" -stempelsets met Copic Markers. Dit zijn de kleuren die ik heb gebruikt:
  • Grey/Grijs: W5, W4, W3, W2, W1, W0, C5, C4, C3, C2 and BV29
  • Brown/Bruin: E37, E35, E33, E31
  • Light Green/Licht Groen: YG06, YG03, YG01, YG00
  • Dark Green/Donker Groen: G07, G05
  • Blue/Blauw: B29, B18, B16
  • Pink/Roos: RV13 and R11
In the end this is the end result.                * Uiteindelijk is dit het eindresultaat.


The surprise is inside, when the recipient opens the card. Perfect for a birthday.                * De verrassing zit vanbinnen, wanneer de ontvanger de kaart opent. Perfect voor een verjaardag.


I hope you enjoyed the this blog post and that you have a fabulous weekend.                * Ik hoop dat je deze blog post leuk vond verder wens ik jullie nog een fantastisch weekend.

http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/argyle-stencil-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/christmas-haul-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/christmas-haul/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-rides-west/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-rides-west-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birthday-bash/

2 opmerkingen: