maandag 4 maart 2019

NND Newsletter Reminder + Bonus Card

Hello friends, I have a blog post to remind you to check the subscriber mail from Newton's Nook Design. Tomorrow you will find an exclusive mail post that shows you more about how to use the "Little Lillies" stamp set in a different way than what I show below.             * Hallo vrienden, hier heb ik een kleine foto om je er aan te doen herinneren om de subscriber mail van Newton's Nook Design te bekijken. Morgen zul je dus een exclusieve e-mail vinden waarin je meer ziet over hoe ik de "Little Lillies" gebruik op een andere manier dan ik hier beneden laat zien.
 

When you have a flower stamp with the stem, I think the most of us try to use it on it's own or layer two or three of the same flowers. On this card I did the same, I created a simple card where the flower stands in the middle of the attention.             * Als je een bloemenstempel met de stam hebt, denk ik dat de meesten onder ons hem gebruik op zichzelf of laagjes maken met twee of drie dezelfde bloemen. Op deze kaart deed ik hetzelfde, ik maakte een eenvoudige kaart waarbij de bloem midden in de aandacht staat.


For the mailpost I will share tomorrow I will show you how to strech the use of this flower set and use it in a different way.             * Voor de mailpost die ik morgen zal delen, zal ik je tonen hoe je de bloem op een andere manier kan gebruiken.


If you sign up for the Newton’s Nook Design newsletter you will receive that exclusive in depth explanations on the other card with these materials tomorrow in your mail. I hope to see you there!             * Als je je aanmeldt voor de Newton’s Nook Design newsletter ontvang je exclusieve diepgaande uitleg over het ander kaartje dat ik met dezelfde met de materialen maakte. Ik hoop dat ik je daar zie!


http://www.newtonsnookdesigns.com/little-lilies/ http://www.newtonsnookdesigns.com/little-lilies-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/
https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-glitters-gold/

2 opmerkingen: