maandag 6 mei 2019

Spring Coffee Lovers Bloghop

Hello there, welcome back at my blog! A few times a year a Coffee Lovers Hop is hosted and of course I need to join that. For this tag I mainly used Newton's Nook Design products!             * Hallo daar, welkom terug op mijn blog! Een paar keer per jaar wordt er een Coffee Lovers Hop gehost en natuurlijk moet ik me daarbij aansluiten! Voor deze tag gebruikte ik voornamelijk de Newton's Nook Design producten.


As you can see I made a wine tag, but meant to give with some chocolates and coffee. Maybe that's wierd for this challenge, but I thought it was a fun way to give a gift when you're invited by a friend. Because you know these summer invitations starts with wine and always ends with coffee and cookies!             * Zoals je kunt zien maakte ik een wijnelabel, maar het is wel bedoeld om het met wat chocolaatjes en koffie te geven. Misschien klinkt dat raar naargelang de bedoeling van de uitdaging, maar ik vond het een leuke manier om een geschenk te geven als je wordt uitgenodigd bij een vriendin. Uiteindelijk weet je dat zulke zomerse afspraakjes altijd beginnen met wijn en steeds eindigen met koffie en koekjes!


I hope you loved to see my idea on the challenge! See you soon again!             * Ik hoop dat je het leuk vond om mijn idee op de uitdaging te zien! Zie je snel weer!


https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-new-york/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-new-york-die-set/  https://www.newtonsnookdesigns.com/coffee-wine/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-italy-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-italy/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/cloudy-sky-stencil/

http://coffeelovingcardmakers.com/2019/05/2019-spring-summer-coffee-lovers-blog-hop-2/

10 opmerkingen: