vrijdag 28 juni 2019

Inspired By A Friend

Hello Everyone!! I know I'm a little quite this week, but on Monday I will start a new job and therefore I had more work on my current job. Still I wanted to pop in to show you a little card I made for a friend.             * Hallo allemaal!! Ik weet dat ik deze week een beetje stil ben geweest, maar maandag begin ik met een nieuwe baan en natuurlijk had ik daardoor veel werk op lijn huidige baan. Toch wilde ik even op mijn blogje komen om je een kaartje te tonen dat ik voor een vriendin heb gemaakt.That friend made something in clay with her little daughter and asked if I could make something that could fit in a small clothespin. Her daughter Nala is in kindergarten and she wanted to have her name and a turtle (that's how they called the class) on the card.             * Die vriendin maakte iets in klei met haar dochtertje en vroeg of ik iets kon maken dat in een kleine wasknijper kon passen. Haar dochter Nala zit in de kleuterschool en ze wilde haar naam en een schildpad (zo noemden ze de klas) op de kaart

I created an underwater scene using a wave stencil and Distress ink with water and ink splatters on top. After that I colored all he images with my Copic Markers. The last thing to do was to add the glitter name. That was made with Deco Foil Transfer Sheets and Foil.             * Ik maakte een onderwatertafereel met een golf sjabloon en Distress-inkt met water en inktspetters er bovenop. Daarna heb ik alle afbeeldingen ingekleurd met mijn Copic Markers. Het laatste wat ik deed was de glitter naam op de kaart kleven. Die is gemaakt met Deco Foil Transfer Sheets en Foil.


I hope you got inspired by this post and enjoy your weekend!             * Ik hoop dit je een beetje kon inspireren en geniet nog van je weekend!

https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-toner-sheets/new-products_deco-foil_adhesives-applications?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-fancy-foils-6-x-8-%E2%80%A2-silver-sequins?pp=24 https://www.newtonsnookdesigns.com/waves-stencil/

1 opmerking: