maandag 26 augustus 2019

Creative Insights

Welcome to another Monday blog post. I hope you enjoyed the weekend! I did spend a little bit time in my craft room. Below you can see a card I made for someone who recently had some health issues. Someone asked me to make a card for her.                     * Welkom op een nieuw maandag-blogbericht. Ik hoop dat je genoten hebt van je weekend! Ik bracht wel wat tijd door in mijn knutselruimte. Hieronder zie je een kaart die ik heb gemaakt voor iemand die recent gezondheidsproblemen heeft. Iemand vroeg me om een ​​kaart voor haar te maken.


Here I like to share a few little tips how I come up with a card like this. First of all I make the person that demanded choose the text. That person knows the recipient the best. She/him can better tell what fit the person the best. Then I picked flower illustrations. Florals are neutral and are therefore nice on a card like this. As last step I think about the color scheme and the card design. If I send positive out I want to mimic that in my colors. That’s why you can see the vibrant colors on my card. For this card the card design came out the background panel. There is a hole in the panel in the shape of the circle. That hole I covered with an other circkle.                     * Hier deel ik graag een paar kleine tips over het denkproces van mijn kaart. Allereerst laat ik de persoon die de kaart aanvroeg de tekst voor mijn kaart kiezen. Die kent de ontvanger het beste. Zo kan ze iets kiezen dat beter bij de persoon past. Vervolgens koos ik bloemillustraties. Bloemen zijn neutraal en staan ​​daarom mooi op een kaart als deze. Als laatste stap denk ik aan het kleurenschema en het kaartontwerp. Als ik iets positief wil sturen, wil ik dat in mijn kleuren nabootsen. Daarom zie je levendige kleuren op mijn kaart. Voor deze kaart kwam het kaartontwerp uit het achtergrondpaneel. Er zit namelijk gat in de vorm van een cirkel op het paneel en ik bedekte dit met een andere cirkel.


That’s how this card came to life. I hope you enjoyed the thoughts behind the creating. Enjoy the rest of your day!                     * Ziezo dat is hoe deze kaart tot leven kwam. Ik hoop dat je de gedachten achter het creëren interessant vond. Veel plezier nog vandaag!


2 opmerkingen: