woensdag 30 oktober 2019

Celebrate Fall and Friends with Deco Foil Cards

Hi friends, today I want to share an extra fall card with you made for ThermOWeb. It's perfect for thanksgiving!                     * Hallo iedereen, vandaag wil ik een extra heftstkaart met je delen gemaakt voor ThermOWeb. Het is perfect voor om eens een vriend/familielid te bedanken.


This card was made with Deco Foil Flock, Foils and Toner sheets.                     * Deze kaart is gemaakt met Deco Foil Flock, Foils en Toner sheets.I started making a yellow ‘flocked’ leaf. For that I placed the Deco Foil Flock on the Double-sided Foam Adhesive. Than I did put the leaf die on top. Afterward I pushed the whole ‘sandwich’ true the die-cutting machine and pealed of the remaining flock. Next I did have a perfect flocked leaf. When you add distress ink on top of the flocked leaf, it looks like it's turning from yellow to orange. Later I did cut my sentiment and stamped ‘thank you’ on top of the premium ‘Wild Dandelion’ cardstock.                     * Ik begon met het maken van een donzig geel blad. Hiervoor plaatste ik de Deco Foil Flock op de dubbelzijdig klevende foam. Daarna legde ik de snijmal in de vorm van een blad er bovenop. Vervolgens duwde ik het hele ‘pakketje’ door de stansmachine en pelde de resterende flock eraf. Het eindresultaat is een perfect zacht blad. Wanneer je distress-inkt toevoegd aan het blad, lijkt het alsof het blad van geel naar oranje verandert. Later stempelde en sneed ik ook nog de tekst 'bedankt' uit gebruikmakend van het premium 'Wild Dandelion'-papier.


At the end I transferred the bronze foil on top of the  ‘Endless Leaves’ transfer sheet by using a laminator. I also cut the transparency with a die, a similar shape colored with Distress Ink was cut out later. The biggest die from the ‘Nested Label’ dies was used to put the other elements on top.                     * Op het einde heb ik bronzen folie overgebracht op het ‘Endless Leaves’ transfer sheet met behulp van een laminator. Vervolgens sneed ik de transparant met een snijmal, een soortgelijke vorm gekleurd met Distress Ink werd ook uitgesneden. De grootste snijmal van de ‘Nested Label’-matrijzen werd gebruikt om de andere elementen erop te plaatsen.


I hope you enjoyed today’s project. Thanks for visiting my blog!                     * Ik hoop dat je genoten hebt van het project van vandaag. Bedankt voor je bezoek!

https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-permanent-adhesive-dot-runner/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-clear-toner-sheets-endless-leaves/crafts-scrapbooking_deco-foil_designer-toner-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-premium-cardstock-%E2%80%A2-wild-dandelion/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_premium-cardstock?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-sunshine-yellow?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-white-foam-adhesive/crafts-scrapbooking_deco-foil_adhesives-applications?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-3-nested-label-dies/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_wafer-thin-dies?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-bronze/crafts-scrapbooking_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24

1 opmerking: