woensdag 4 december 2019

3 Ways To Add Foil

Hi all! I'm popping in with another inspirational post for the collaboration between ThermOWeb and Pink and Main.                      * Hallo allemaal! Ik kom hier nog eens piepen met een inspirerende post voor de samenwerking tussen ThermOWeb en Pink and Main.


In this post I want to show you three ways how to use Toner Sheets. You may have seen these ideas before, but I thought it was fun to revisit them again.                      * In dit bericht wil ik je drie manieren laten zien hoe je Toner Sheets kunt gebruiken. Je hebt deze ideeën misschien al eerder gezien, maar ik vond het leuk om ze opnieuw te bekijken.


Since we are talking about the Toner Sheets, I first transferred foil on them. Therefore I used the Brutus Monroe Designer Toner Sheets Winter Wonder, Static and Ornamental and the Brutus Monroe Foil Transfer Sheets Red Static, Gold Static and Green Sketch.                      * Als we het hebben over Toner Sheets, moet er eerst folie op aangebracht worden. Daarom gebruikte ik de Brutus Monroe Designer Toner Sheets Winter Wonder, Static and Ornamental en de Brutus Monroe Foil Transfer Sheets Red Static, Gold Static en Green Sketch.

1. A Shaker Card                      * 1. Een Shaker Kaart
The first card I created with the Toner Sheets was a shaker card.                      * De eerste kaart die ik maakte met de tonerbladen was een shaker kaart.


A shaker card is really easy and fun to create…                      * Zo'n kaart is heel gemakkelijk te maken.


To make this I glued the Toner Sheet on the back of a cut out frame with the Memory Tape Runner XL. The 3D White Foam Sticky Strips 1/2 In is perfect to add foam on the sides to be able to create a shaker.                      * Om dit te maken heb ik het tonervel op de achterkant van een uitgesneden frame gelijmd met de Memory Tape Runner XL. De 3D White Foam Sticky Strips 1/2 In is perfect om aan de zijkanten foam toe te voegen om een ​​shaker te maken.


It looks fabulous with the woolly alpaca.                      * Het ziet er fantastisch uit met de wollige alpaca.

2. A Window Card                      * 2. Een Venster Kaart

The next idea is to use the Toner Sheets as a window on your card.                      * Het volgende idee is om de tonervellen te gebruiken als venster op je kaart.


The window creates a special focus point on your card. The fact that it’s foiled gives extra interest.                      * Het venster creëert een speciaal focuspunt op je kaart. Het feit dat dat del ook foil heeft, geeft iets extra speciaals aan de kaart.


I did cut out a heart out of the card base and a paper background. Of course I did cut out a bigger heart from Toner Sheet. To create the window I placed the Toner Sheets in between the card base and the paper background.                      * Ik heb eerst een hart uit de kaartbasis gesneden en een papieren achtergrond. Om het venster te maken heb ik een groter hart uit Toner Sheet gesneden. Verwolgens plaatste ik Toner Sheet tussen de kaartbasis en de papieren achtergrond.By adding a few more elements the card is finished.                      * Door nog een paar elementen toe te voegen is de kaart klaar.

3. Foiled Card                      * 3. Foiled Kaart

The last card is maybe the most easy one to make.                      * De laatste kaart is misschien de gemakkelijkste om te maken.


On this card we used the Toner Sheet as a base to add a foiled background to the card.                      * Op deze kaart hebben we de Toner Sheet gebruikt als basis om een ​​blinkende achtergrond aan de kaart toe te voegen.


By creating a Distressed background that has the same measurements you give more color to the background. The Toner Sheet is a transparent sheet and therefore it can use a spark of color too.                      * Door een achtergrond te maken met Distress Inkt met dezelfde afmetingen, geeft je de achtergrond meer kleur. De Toner Sheet is een transparant vel en kan daarom ook een vonk van kleur gebruiken.


The last card is the most adorable with the alpaca’s on top.                      * De laatste kaart is de meest schattige met de alpaca's erop.

 Thanks for stopping by today! You can find more inspiration on my blog Friday. If you want to see more of ThermOWeb, be sure to view their blog                      * Bedankt om langskomen vandaag! Je kunt vrijdag meer inspiratie vinden op mijn blog. Als je meer wil zien van ThermOWeb bekijk dan zeker hun blog!


2 opmerkingen: