vrijdag 12 juni 2020

Thankful for a Teacher

Once a month on Friday I have a blog post for Newton's Nook Design. This Friday it's no difference.                   * Één keer in de maand op vrijdag heb ik voor Newton's Nook Design een blogpost klaarstaan. Deze vrijdag is dit niet anders.


Today I made a sheep card for a teacher. This was especially for a toddler who has a sheep as a figure this year and loved to thank his teacher with his figure on a card.                  Vandaag maakte ik een schaapjes kaart voor een leerkracht. Deze was speciaal voor een kleuterte die als figuurtje een schaapje was dit jaar en niet liever wou van zijn juf te bedanken met zijn figuur.


If you want to see more photos and the tutorial, be sure to check out the Newton's Nook Design Blog                  Als je meer foto's en de tutorial wil zien bekijk dan zeker ook de Newton's Nook Design Blog.


     

2 opmerkingen: