maandag 21 september 2020

Newton’s Nook STAMPtember® 2020 Exclusive Collaboration!

 Hello creative friends! I'm so excited to reveal the Stamptember set from Newton's Nook Designs.                    * Hallo creatieve vrienden! Ik ben zo blij om de Stamptember set te van Newton's Nook Designs te onthullen.


Each year in September Simon Says Stamp has fun collaborations with stamp companies. They have exclusive stamp during the whole month. Newton's Nook Designs is already for a few years part of the collaboration and this year it’s no difference.                      * Elk jaar in september heeft Simon Says Stamp leuke samenwerkingen met verschillende stempelbedrijven. Newton's Nook Designs neemt al enkele jaren deel aan de samenwerking en dit jaar is niet anders.


This year it's a fun stamp set where dogs and cats come out of pockets with fitting sentiments. How cute is that?                      * Dit jaar is het een stempel set waarbij hondjes en poezen uit broekzakken komen met passende berichtjes. Echt schattig! 


For both card I used Stencil Duo's. For that I used Distress ink and Metallix Gel from ThermOWeb.                       *
 Voor beide sets gebruikte ik de passende stencil duo's. Hiervoor gebruikte ik Distress Inkt en Metallix Gel van ThermOWeb.


At the end the cards where easily created by using the same card layout.                      * Uiteindelijk kwamen de kaartjes snel tot stand door dezelfde lay-out te gebruiken.


The sets are sold out very quickly this year, hopefully you could get one if you really wanted a set and otherwise I hope you enjoyed the inspiration                     * De sets zijn snel de deur uit dit jaar, hopelijk kon jij nog eentje strikken als je er echt één wilde hebben en anders hoop ik dat je genoot van de inspiratie.     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten